Nederland moet meer doen om erfgoed te redden dat we delen met landen waarmee we een koloniale geschiedenis hebben. 

Ook landen waarmee we in vroeger tijden alleen handelsbetrekkingen onderhielden kunnen nog stukken hebben die weleens beter bewaard zouden mogen worden. Dat zegt de VVD, die volgens eigen zeggen de PvdA aan haar zijde heeft.

Mochten genoemde landen zelf niet zoveel belang hechten aan bijvoorbeeld VOC-archieven, dan moeten we ons best doen ze te krijgen en te conserveren, aldus liberaal Michiel van Veen in reactie op een bericht in De Telegraaf.

Maar Nederland kan ook proberen ze in de landen zelf beter te behouden. Het Kamerlid brengt dit dinsdagmiddag in tijdens een Kamerdebat.

Verpieteren

''Vaak liggen die archieven onder erbarmelijke omstandigheden te verpieteren, aangevreten en beschadigd door schimmels en insecten, inktvraat, waterschade, vocht, verkleving'', aldus de VVD.

''Het gaat om een schatkamer aan informatie over het leven van VOC-dienaren overzee, en over ontwikkelingen ter plaatse. Over persoonlijke aantekeningen, lijsten met stemmingen van het openbaar bestuur. Lijsten met dopen en huwelijken van Ceylonese Nederlanders. Zowel in het Nederlands als in lokale talen. Het gaat om stukken die teruggaan tot onze Gouden Eeuw en die werkelijk uniek zijn.”

Cultureel erfgoed

De Tweede Kamer vergadert dinsdag over de bundeling en aanpassing van regels op het terrein van cultureel erfgoed (Erfgoedwet). Alexander Pechtold van D66 wil dat er een register komt waarin bekend wordt gemaakt welke publiekrechtelijke personen van plan zijn erfgoed van eigenaar te laten verwisselen.

Ook wil hij een periode instellen tussen het aankondiging van zo'n vervreemding, en die vervreemding zelf. Zo kan het Rijk er indien nodig een stokje voor steken.

Ook meer publiekrechtelijke rechtspersonen moeten onder de erfgoedwet gaan vallen, behalve Rijk, provincie, gemeente ook bijvoorbeeld waterschappen en universiteiten. Zo kan meer publiek kunstbezit worden beschermd, overweegt Pechtold.