Het Fries Museum in Leeuwarden heeft voor circa 1,6 miljoen euro een schilderij gekocht van de Brits-Nederlandse schilder Lourens Alma-Tadema (1836-1912). 

Het is de duurste aankoop uit de geschiedenis van het museum. Enkele fondsen steunden de aankoop.

Het betreft het schilderij The Entrance to a Roman Theatre uit 1866. Volgens het Fries Museum is dit een van de belangrijkste werken van Alma-Tadema, die werd geboren in het Friese Dronrijp.

''Het is een van zijn eerste schilderijen met een Romeins onderwerp, waarmee hij later zo beroemd zou worden. Het werk vertegenwoordigt zijn internationale doorbraak en is een sleutelwerk in zijn oeuvre.''

Overzichtstentoonstelling

Het museum heeft naar eigen zeggen de grootste Alma-Tadema collectie van Nederland. In 2016 komt een grote overzichtstentoonstelling rond de schilder.

Alma-Tadema vertrok in 1870 naar Londen en ontwikkelde zich in Engeland tot een van de belangrijkste schilders van zijn tijd. Hij verengelste zijn voornaam tot Lawrence en mocht zich 'Sir' noemen.