De protestantse gemeente van Delft heeft besloten onderdelen van de Nieuwe Kerk ‘te koop' te zetten om zo de restauratie van de kerk te kunnen bekostigen.

Zo kan je voor 10.000 euro de symbolische eigenaar worden van het grafmonument van Hugo de Groot.

Het gaat om een symbolische verkoop. ''De kopers worden niet daadwerkelijk eigenaar’’, zegt Maarten van Woerden, bestuurslid van de Stichting Fondswerving Restauratie Nieuwe Kerk Delft.

Geïnteresseerden kunnen onderdelen van de kerk adopteren, zoals vloertegels, ramen, orgelpijpen, pilaren en monumenten.

Mensen die iets kopen krijgen een certificaat. En van de gulste gevers komt mogelijk een plaquette in de kerk te hangen. Een orgelpijp kost 15 euro en een pilaar in het zogeheten transept, ofwel dwarsschip in de kerk, kost 1.500 euro.

De totale waarde van de 'te verkopen onderdelen' wordt geschat op 150.000 euro. De restauratie van de kerk kost 11 miljoen euro. Daarvan moet de kerk zelf 3 miljoen euro ophoesten.