Hoofdopzichter Massimo Osanna van de antieke plaats Pompeï werkt aan een tentoonstelling van voorwerpen die in de afgelopen jaren zijn gestolen uit de Romeinse stad.

De plaats werd in 79 na Christus onder lava uit de vulkaan de Vesuvius bedolven en in de achttiende eeuw opgegraven. Daarna werd Pompeï een geliefd openluchtmuseum.

De laatste jaren hebben berouwvolle dieven per enveloppe of in een pakketje honderden voorwerpen teruggestuurd.

Mogelijk lieten zij zich leiden door de legende dat mensen die uit Pompeï stelen, door pech zullen worden achtervolgd, zegt Osanna in het blad The Art Newspaper.

Antefix

De meeste gestolen voorwerpen hebben niet veel waarde. Vaak gaat het om stukjes muur en fragmenten van potten van aardewerk.

Vorig jaar oktober haalde een vrouw uit de Canadese stad Montreal vele media. Zij bracht een tweeduizend jaar oud antefix (blokje om het uiteinde van een dakpan te maskeren) terug dat zij 50 jaar geleden tijdens haar huwelijksreis had ontvreemd. De vrouw kwam er zonder boete van af. Zij zei te hopen dat anderen haar voorbeeld zouden volgen.

De expositie, waarvoor nog geen datum is vastgesteld, wordt gehouden in een van de ruimtes die in het kader van het Grote Pompeï Project zijn gerestaureerd. Het project kostte 105 miljoen euro.