In een bibliotheek in een Noord-Frans dorp is een First Folio met alle toneelstukken van Shakespeare ontdekt. 

Het is een van de zeldzaamste boeken op aarde en geleerden zijn dan ook in juichstemming door de vondst.

Deze First Folio, dat zo'n negenhonderd pagina's telt, is afgelopen weekend onderzocht door een Amerikaanse geleerde, die vaststelde dat het inderdaad om een van de zeldzame werken gaat.

Wereldwijd zijn er slechts 233 First Folios. Elk stuk is uniek, omdat er variaties in voorkomen, die meer licht kunnen schijnen op de bedoelingen die Shakespeare met zijn werken had.

Bekijk de video

In de wolken

"Ik ben in de wolken. Het is een schat", zei Remy Cordonnier, de directeur van de bibliotheek in Saint-Omer die het boek ontdekte. Naar verluidt was het boek van een jezuïtische evangelist.