Het Van Gogh Museum verkoopt sinds kort zijn expertise. Van Gogh Consultancy kan worden ingehuurd bij bijvoorbeeld restauraties of het bepalen van het juiste klimaat om kunst in op te slaan.

De adviestak is omstreden in een museumwereld die draait om sociaal krediet en vriendendiensten.

 ''Ik verwacht niet dat we er miljoenen aan verdienen'', vertelt zakelijk directeur Adriaan Dönszelmann in een interview met de Volkskrant. ''Maar als het ons wat extra's oplevert en het ons personeel een bredere horizon biedt, mogen we tevreden zijn.''

Beoogde klanten zijn volgens de krant onder meer andere musea, bedrijven of particuliere kunstverzamelaars.

Het Van Gogh gaat met drie categorieën werken, zegt Dönszelmann. ''Allereerst is er de vriendendienst, voor Nederlandse musea of vergelijkbare instituten: gratis of alleen tegen kostprijs.''

Ook voor iemand met een Van Gogh-kunstwerk zou de adviesgroep met de hand over het hart kunnen strijken. ''Dan de categorie semicommercieel, kostprijsplus, zoals voor een lezing bij de universiteit.''

''De rest is volcommercieel, passend in de markt. Dan kijk je naar wat een veilinghuis rekent voor een expertiseonderzoek. Waarom zouden wij het voor minder doen?"

Museumconsultancy brengt wel risico's met zich mee, erkent Dönszelmann. ''Dat het afbreuk doet aan onze naam. Er gaat een impliciete certificering uit van Van Gogh consultancy. Maar als wij iemand advies geven over beveiliging, en er wordt vervolgens ingebroken, hebben we een probleem.''