De gemeente Opmeer wil van het voormalige Scheringa Museum in Opmeer een integraal kindcentrum (ikc) maken. 

De bedoeling is in het gebouw het basisonderwijs uit de dorpen Spanbroek en Opmeer, de voor- en naschoolse opvang, peuterspeelzalen, de bibliotheek en de muziek- en dansschool te vestigen.

Dit maakte de gemeente vrijdag bekend.

De komende maanden moet onderzoek uitwijzen of de plannen haalbaar zijn. Duidelijkheid hierover wordt aan eind dit jaar verwacht. De gemeenteraad heeft voor het onderzoek 55.000 euro uitgetrokken. De curatoren van het Scheringa Museum steunen de plannen.

Talloze plannen

Het gebouw, dat onderdak had moeten bieden aan het Scheringa Museum, staat leeg sinds de bouw eind 2009 werd stilgelegd vanwege het faillissement van de bedrijven van toenmalig AZ-eigenaar Dirk Scheringa, die er zijn collectie voor abstracte kunst in wilde tentoonstellen. Het was toen grotendeels afgebouwd.

De afgelopen jaren waren er talloze plannen met het pand, maar het lukte nooit een nieuwe eigenaar te vinden. Ook een poging van de gemeente het Nationaal Historisch Museum naar Opmeer te halen mislukte.

Vervanging

Het plan voor een ikc ontstond volgens burgemeester Gert-Jan Nijpels van Opmeer eerder dit jaar, toen bleek dat de schoolgebouwen in de dorpen Spanbroek en Opmeer aan vervanging toe waren. ''We zijn verkennende gesprekken gaan voeren met verschillende partijen en merkten dat er brede steun was. Vervolgens hebben we het idee in overleg met de curatoren verder uitgewerkt."

Enkele maanden geleden werd een plan gelanceerd in het Scheringa Museum een Nemo-achtig science center te vestigen met de nadruk op de food- en agrisector. Volgens Nijpels is dat idee nog niet van tafel. ''Maar er is geen rivaliteit. Ik ben allang blij dat er mensen nadenken over een bestemming voor het gebouw."