Steeds vaker komen kerken en kloosters leeg te staan en dreigen deze gebouwen, die vaak van culturele waarde zijn, te vervallen of te verdwijnen. 

Ook als ze nog wel in functie zijn, hebben ze moeite het hoofd boven water te houden.

Om wat aan het probleem te doen, wordt donderdag in Amersfoort een nationaal plan van aanpak gepresenteerd. De Agenda Toekomst Religieus Erfgoed moet er ook voor zorgen dat deze gebouwen vaker toegankelijk worden voor het publiek dat van de schoonheid en sfeer wil genieten.

Het is de bedoeling dat via de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed verschillende partijen uit de kerk en samenleving op een rijtje gaan zetten op welke manieren het 'religieus erfgoed’ in Nederland een zo goed mogelijke toekomst krijgt. Dat geldt zowel voor het voortgaand religieus gebruik als in nieuwe functies.

Parels

De meeste kerken en kloosters in ons land zijn nog in gebruik en volgens de initiatiefnemers zijn er veel ''culturele parels’’ onder. Maar door ontkerkelijking en mindere economische tijden wordt het moeilijker deze gebouwen en hun inventaris, die vaak toch al duurder zijn in onderhoud, in stand te houden.

Via nevenbestemmingen, zoals verhuur aan derden, en het aanboren van alternatieve financieringsbronnen bijvoorbeeld valt er vaak nog wel een mouw aan te passen. Vanuit de Agenda Toekomst Religieus Erfgoed willen partners niet alleen kennis op allerlei gebied bundelen en uitwisselen, maar vooral ook samen initiatieven ontwikkelen die aan een goede toekomst van kerken en kloosters bijdragen.

Een van de doelstellingen is ook dat kerken en kloosters voor iedereen zo veel mogelijk toegankelijk worden. ''Een Nederlander bezoekt een kerk tegenwoordig vooral op vakantie in het buitenland. In eigen land staat men vaak voor een dichte deur. Hoewel men wel degelijk geïnteresseerd is in kerkelijk erfgoed. Nederlandse kerken waarvan de deuren wel geopend zijn, worden goed bezocht."