Drie enorme ketels in de zuivelfabriek Freia op het terrein van het Openluchtmuseum in Arnhem zijn omgebouwd tot een interactieve tentoonstelling over kinderarbeid. 

Ouders en kinderen kunnen in de ketels zelf ervaren hoe kinderarbeid er vroeger in Nederland uitzag en hoe 168 miljoen kinderen elders in de wereld nog steeds elke dag moeten werken.

Het Openluchtmuseum heeft de nieuwe attractie samen met ontwikkelingsorganisatie Hivos gebouwd. Hivos coördineert op tal van plekken in de wereld het project Stop Kinderarbeid en probeert in die landen ook onderwijs te organiseren.

''Vroeger kwam kinderarbeid nog veel voor in Nederland. Sinds ongeveer honderd jaar is onderwijs voor kinderen hier heel vanzelfsprekend geworden. Dat willen we voor alle kinderen wereldwijd'', aldus Hivos. In stoomzuivelfabriek Freia worden bezoekers uitgedaagd om na te denken over wat het betekent als kinderen moeten werken in plaats van leren.

De belevingstentoonstelling maakt deel uit van de Canon van Nederland, die het Arnhemse museum en het Rijksmuseum samen realiseren. De expositie gaat woensdag officieel open.