Het Groninger Museum is in het bezit gekomen van een omvangrijke zilver- en porseleincollectie, een schilderij, een appartement en een nog onbekende hoeveelheid geld. 

De gift is afkomstig van het overleden echtpaar De Marees van Swinderen, bevestigde een woordvoerster een bericht in de NRC.

Het gaat om een van de grootste schenkingen van de afgelopen jaren. Over de totale waarde kan het museum nog niets zeggen omdat de erfenis nog wordt afgehandeld. Volgens de NRC ligt de waarde rond de 3 miljoen euro.

Het echtpaar had een warme band met het Groninger Museum, onder meer met hoofd collectie Caspar Martens en met oud-directeur Kees van Twist.

Jonkheer Quirijn de Marees van Swinderen overleed 3 jaar geleden. Zijn vrouw overleed onlangs op 24 april. Het kinderloze echtpaar heeft al zijn bezittingen nagelaten aan het museum.