Van de 3.500 oorlogsmonumenten die Nederland telt, zijn er inmiddels 1.500 door basisscholen geadopteerd.

''Ieder jaar melden zich nog nieuwe scholen aan die vaak in de directe omgeving een oorlogsmonument adopteren'', zegt voorzitter Joan Leemhuis-Stout van het Nationaal Comité 4 en 5 mei.

Het project Adopteer een Monument is tien jaar geleden door de Stichting Februari 1941 overgedragen aan het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Het onderwijsproject is voor leerlingen van groep 8.

Bedoeling is dat ze via adoptie meer te weten komen over de lokale oorlogsgeschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. ''Scholen ontvangen jaarlijks een bloemenbon, een voorleesverhaal van bekende kinderboekenschrijvers en er is digitaal lesmateriaal beschikbaar'', zegt Leemhuis-Stout.

Gedichten

Leerlingen en hun school gaan op verschillende manieren met het monument om. Ze kunnen op zoek gaan naar de geschiedenis achter het monument, gedichten maken, een gastspreker uitnodigen of zelf een herdenking organiseren.

''Het is heel kleinschalig, maar daardoor wel heel erg dicht bij de jongeren'', aldus Leemhuis-Stout die het een succesvol project noemt.