Minister Wopke Hoekstra van Financiën wil de handel in cryptomunten internationaal reguleren om oneigenlijk gebruik van digitale munten aan te pakken. Een verbod ligt niet voor de hand.

Dit schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. Hierin schrijft hij cryptovaluta's binnen een "passend regelgevend kader" te willen brengen zonder dat de potentie van de techniek in gevaar komt.

Zo moet het omzetten van digitale valuta's in regulier geld niet onopgemerkt kunnen plaatsvinden. De minister wil dat omwisselplatforms en aanbieders van bewaarportemonnees voor cryptovaluta's ook onder anti-witwasrichtlijnen vallen.

Dit betekent dat deze platformen aan veel meer regels moeten voldoen en bijvoorbeeld ongebruikelijke transacties moeten melden bij de toezichthouder. Hoekstra verwacht dat deze wetgeving eind 2019 in werking kan treden.

ICO

Over de uitgifte van nieuwe digitale munten, zogeheten ICO's, schrijft Hoekstra dat onderzocht moet worden of investeerders net zo goed beschermd kunnen worden als bij een normale beursgang. Dit betekent dat partijen die geld willen ophalen allerlei informatie moeten verstrekken en ook onder toezicht van de AFM vallen. 

De minister benadrukt op te willen trekken met andere landen door het grensoverschrijdende karakter van digitale valuta's. "In internationaal verband zie ik steeds meer draagvlak en urgentie ontstaan", aldus Hoekstra.