De huidige coronagolf zorgt ervoor dat meer verpleeghuisbewoners besmet raken, maar dat leidt nog niet tot grote problemen. Onderzoekers en zorgorganisaties zeggen tegen NU.nl dat de besmette ouderen over het algemeen niet meer zo ziek lijken te worden.

In de eerste week van juni kregen zo'n 20 verpleeghuisbewoners per dag een positieve testuitslag. Aan het eind van de maand was dat aantal al gestegen naar bijna 80. Ook in het aantal verpleeghuizen met minimaal één besmette bewoner is een flinke stijging te zien. Dat aantal steeg van zo'n 180 begin juni naar bijna 400 aan het eind van de maand.

Maar dit zorgt er nog niet voor dat er ook veel meer zieke verpleeghuisbewoners in het ziekenhuis moeten worden opgenomen of zelfs komen te overlijden. Beroepsvereniging Verenso zegt dat het beeld in de verpleeghuizen gelijk is aan dat in de Nederlandse maatschappij: het aantal positieve tests neemt toe, maar de ziektelast en het aantal overlijdens lijken beperkt.

Volgens branchevereniging ActiZ lijkt de stijging in het aantal besmettingen sinds vorige week nu wat af te vlakken. ActiZ ziet ook dat bewoners minder ziek lijken te worden. "Op dit moment ontvangen wij signalen dat het ziektebeeld vrij mild verloopt", zegt een woordvoerder.

Wel ziet de branchevereniging bij verschillende zorgorganisaties in het land dat er weer maatregelen worden genomen om besmettingen tegen te gaan, zoals het preventief dragen van mondkapjes en het desinfecteren van handen. "Maar dit verschilt per zorgorganisatie."

Vaker snotneus, maar minder hoesten

Volgens Cees Hertogh, hoogleraar ouderengeneeskunde bij het Amsterdam UMC, lijkt het er ook op dat de omikronvariant niet tot een ernstig ziektebeeld leidt. Hij houdt wel een kleine slag om de arm, omdat de omikronvariant BA.5 zich in juni flink door Nederland heeft verspreid en ervoor zorgt dat mensen weer besmet raken. Wat voor invloed dat precies heeft gehad op het ziektebeeld, wordt nu verder onderzocht.

Dat verpleeghuisbewoners minder ziek worden van de omikronvariant, wordt ook duidelijk uit de klachten die zijn gemeld. Zo blijkt uit onderzoek van Hertogh dat de bewoners nu meer last hebben van verkoudheidsklachten, maar minder van klachten zoals ernstig hoesten en kortademigheid. "Het geeft niet meer die ernstige lage luchtweginfecties die we bij eerdere varianten zagen", concludeert hij. "Deze variant geeft nu veel meer verkoudheidsklachten."

Nog steeds geen 'rustige' situatie

Hertogh ziet wel dat de werking van de boosterprikken die de ouderen hebben gekregen minder wordt. "Het is nog steeds niet een situatie waarin je kan zeggen: 'Het is rustig'", waarschuwt de hoogleraar.

Het RIVM en de GGD's bereiden zich nu voor op een nieuwe vaccinatiecampagne. Die zou na de zomer plaats moeten vinden. Het OMT-V (het deel van het OMT dat besluit over de coronaprikken, red.) gaat hier later deze maand een advies over uitbrengen.