Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) zal de corona-adviezen van het Outbreak Management Team (OMT) voortaan niet meer beoordelen voordat ze naar buiten komen. Dat heeft minister Ernst Kuipers dinsdagavond toegezegd in de Tweede Kamer.

Hij nam tijdens een debat over de bemoeienis van zijn ministerie met de adviezen een suggestie van SP'er Maarten Hijink van deze strekking over. De Kamer wil verder dat de minister adviezen over de maatschappelijke impact van maatregelen zwaar laat meewegen.

Uit documenten die via de voormalige Wet openbaarheid van bestuur (Wob) - nu de Wet open overheid (Woo) - openbaar geworden zijn, bleek dat het ministerie het OMT vroeg om de tekst van zijn adviezen op bepaalde punten aan te passen. In sommige gevallen deed het adviesteam dat niet, maar soms ook wel.

Bij de hele Kamer riep die werkwijze vragen op, al vonden met name VVD en D66 het te vroeg om te concluderen dat het ministerie ook echt invloed had op de inhoud van de adviezen.

"Het OMT is onafhankelijk. Leden zitten in het OMT op persoonlijke titel vanwege hun expertise. Ik ga niet over de samenstelling van het OMT en ik zit niet in het OMT", zei Kuipers hierover. Hij hield vol dat de uiteindelijke tekst altijd werd samengesteld door het team zelf en dat het OMT de suggesties van het ministerie kon negeren.

Kuipers vond ambtelijk advies 'noodzakelijk'

Toch wilde Kuipers de OMT-adviezen niet helemaal zonder ambtelijk advies naar de Kamer sturen. Hij wil ze wel nog delen in het Bestuurlijk Afstemmingsoverleg (BAO), een overleg tussen gemeenten, GGD's en andere organisaties die zich bezighouden met de uitvoering.

Wel beloofde Kuipers dat de wijzigingen die het BAO heeft opgeleverd voortaan zullen worden vastgelegd. Een groot deel van de Kamer sprak tijdens het debat zijn zorgen uit over het gebrek aan transparantie over de totstandkoming van het coronabeleid, waar de adviezen een grote rol in spelen.

Wat bedoelt Kuipers met 'Bereid je zélf voor op een een coronagolf'?
153
Wat bedoelt Kuipers met 'Bereid je zélf voor op een een coronagolf'?

Speciaal team moet gaan kijken naar maatschappelijke gevolgen

De Kamer was het erover eens dat er een sterke tegenhanger van het OMT moet komen, die zich buigt over de maatschappelijke gevolgen van de pandemie.

"Ik denk aan al die jongeren die op hun studentenkamer naar hun scherm staarden, de ondernemers die hun deuren moesten sluiten en de mensen met een kwetsbare gezondheid die ontmoetingen uit de weg gingen", zegt ChristenUnie-Kamerlid Mirjam Bikker. Ze wil daarmee voorbereid zijn op een eventuele nieuwe golf.

Bikker dient samen met CDA, GroenLinks, Partij voor de Dieren, D66, SP, Pieter Omtzigt, PVV, BBB, DENK en de Groep Van Haga een motie in waarin het kabinet wordt gevraagd om dat team voor het najaar op te tuigen. Dat team moet bovendien gelijkwaardig worden aan het OMT.