Zo'n 20 tot 37 procent van de coronapatiënten die tijdens de eerste en tweede golf het virus hadden opgelopen, hielden er langdurige klachten aan over. Dat concludeert gezondheidsinstituut Nivel maandag na onderzoek naar langdurige covid.

Het instituut onderzocht meer dan tienduizend patiëntendossiers en ondervroeg mensen die tijdens de eerste en tweede golf wegens corona de huisarts bezochten. De uitkomsten van het onderzoek verschilden per onderzoeksmethode, vandaar de ruime marge van 20 tot 37 procent.

Het zogeheten post-COVID-19-syndroom (PCS), of langdurige covid, is een aandoening waarover nog weinig duidelijkheid is. "Wel zijn er veel berichten over mensen die na een coronabesmetting nog maanden thuiszitten. De gevolgen van de coronapandemie lijken daarmee een flinke impact te hebben op de samenleving", stelt Nivel.

Een algemeen geaccepteerde definitie van langdurige covid bestaat nog niet. Het Nivel hanteerde voor zijn onderzoek verschillende definities. Daarbij werd gekeken naar de klachten die patiënten zelf rapporteerden, de patiëntgegevens na een huisartsbezoek, het aantal consulten en de hoeveelheid klachten.

Mensen met langdurige covid hebben uiteenlopende klachten, zoals vermoeidheid, hoofdpijn, kortademigheid, vergeetachtigheid, verlies van reukvermogen en depressie.

Nivel doet samen met Stichting Dutch Hospital Data (DHD) en vakgroepen huisartsgeneeskunde van het UMCG, Radboudumc en Maastricht UMC+ meer onderzoek naar de langdurige gevolgen van corona. Vervolgonderzoek richt zich op onder meer de vraag hoe COVID-19 kwetsbare groepen heeft geraakt.