Het ministerie van Volksgezondheid gaat specialistische herstelzorg voor mensen met langdurige covid langer vergoeden. Een financiële regeling waarmee onder meer fysiotherapie, oefentherapie, ergotherapie, diëtetiek en logopedie vanuit het basispakket wordt vergoed, is met een jaar verlengd tot augustus 2023.

De regeling is opgezet in 2020 en zou oorspronkelijk eind vorig jaar al aflopen. Het kabinet besloot toen vanwege de grote hoeveelheid besmettingen de regeling met een jaar te verlengen en doet dat nu om diezelfde reden opnieuw.

Achter de schermen lobbyden zorginstanties al voor een verlenging van de financiële regeling. Zij wezen erop dat Nederland steeds meer longcovidpatiënten telt en dat het aantal de komende maanden waarschijnlijk nog gaat toenemen door de torenhoge besmettingscijfers van eerder dit jaar.

Zo behandelden fysiotherapeuten in april dubbel zoveel patiënten (120.000) als in mei vorig jaar. Daarnaast herstelden al 80.000 patiënten door de zorg.

Opmerkelijk genoeg hebben niet alle Nederlandse patiënten gebruikgemaakt van de financiële regeling voor zogeheten paramedische herstelzorg. Uit prognoses van het ministerie blijkt dat rond de jaarwisseling zo'n 106.000 Nederlanders de hulp hadden aangevraagd. Definitieve cijfers volgen medio juni.

Volgens het KNGF hadden tot december 2021 al fors meer mensen baat bij fysiotherapie dan het geschatte aantal van 106.000.