Er worden bijna geen coronaprikken meer gezet bij vijf- tot elfjarigen in Nederland, zo blijkt uit cijfers van het RIVM. Sinds eind februari kozen nog geen zesduizend ouders voor een eerste coronavaccin voor hun jonge kind. Bij twaalf- tot zeventienjarigen werden nóg minder prikken gezet, maar daar ligt de algehele vaccinatiegraad veel hoger.

Vijf- tot elfjarige kinderen met medische risico's kunnen sinds december worden ingeënt, terwijl de rest van die leeftijdsgroep vanaf medio januari volgde. Nu blijkt dat van de bijna 1,3 miljoen vijf- tot elfjarigen zo'n 6 procent (77.000 kinderen) een eerste prik heeft gehad, terwijl 3 procent volledig is gevaccineerd.

Bij twaalf- tot zeventienjarigen schommelt de vaccinatiegraad sinds de jaarwisseling al rond de 70 procent.

Het RIVM schrikt niet van die cijfers. "We wisten dat er geen enorme wil was om de jongste kinderen te vaccineren", laat een woordvoerder weten. "We bieden het aan: het is een mogelijkheid."

Volgens de woordvoerder was er ook nooit een specifiek vaccinatiepercentage voor de jongste groep waarnaar gestreefd werd. Hij benadrukt dat het prikken bij hen geen noodzaak was.

Gezondheidsraad benadrukte dat alle vormen van drang uit den boze waren

De Gezondheidsraad erkende eerder ook al dat het vaccineren van de jongste kinderen geen absolute prioriteit hoefde te zijn. In het advies aan het kabinet om tóch vaccins beschikbaar te stellen, schreven de deskundigen dat "alle vormen van drang vermeden moeten worden" en het prikken wel enige gezondheidswinst voor de samenleving zou opleveren, maar dat dat als "bijzaak" werd geacht.

Het is volgens de deskundigen vooral wenselijk om met vaccins extra besmettingen bij kinderen te voorkomen, zodat zij in zeldzame gevallen niet met MIS-C te maken krijgen. Dat is een ernstige ontstekingsreactie in vitale organen. Kinderen moeten dan worden opgenomen op verpleeg- of zelfs ic-afdelingen.

Vanuit het ministerie werd nooit een grootschalige vaccinatiecampagne opgezet voor de doelgroep. Deze week werd nog besloten om het Moderna-vaccin niet in te zetten onder vijf- tot elfjarigen, mede omdat er nog voldoende Pfizer-vaccins op voorraad zijn. Ook zijn bij dat vaccin enkele onzekerheden over de werking en bijwerkingen bij kinderen in deze leeftijdsgroep.