Scholen, kinderopvang en contactberoepen zoals kappers kunnen na 1 juni niet meer opeens door de overheid worden beperkt of gesloten, mocht het coronavirus weer oplaaien. Het kabinet haalt deze bepalingen uit de zogeheten Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 (Twm), schrijft zorgminister Ernst Kuipers vrijdag aan de Tweede Kamer.

Ook een maximale groepsgrootte op locaties en beperkingen voor hotels en vakantieparken gaan over een kleine twee maanden uit de 'gereedschapskist' van het kabinet. Deze maatregelen kunnen dus niet zomaar in een persconferentie worden aangekondigd.

Als het kabinet deze maatregelen later alsnog noodzakelijk vindt, dan moet er eerst een nieuw wetsvoorstel komen dat door beide Kamers wordt goedgekeurd.

Op 1 juni gaat de zesde termijn van de Twm in. Die duurt tot 1 september van dit jaar. De tijdelijke wet werd aan het begin van de coronacrisis ingevoerd om de eerste noodwetgeving en besluiten een wettelijke grondslag te geven.

Er blijven nog allerlei coronamaatregelen over, die wel snel kunnen worden doorgevoerd. Het gaat dan onder meer om het aanhouden van een veilige afstand, de inzet van het coronatoegangsbewijs, de beperking of sluiting van evenementen, horeca of publieke plaatsen, regels voor zorginstellingen en voor reizigers.

Kabinet zegt samenleving open te willen houden

Het kabinet werkt al enige tijd aan een strategie voor de manier waarop covid op de lange termijn in toom kan worden gehouden. Daarvoor zijn meerdere scenario's bedacht. Het uitgangspunt daarbij is de samenleving zo open mogelijk te houden.

Sectoren wordt ook gevraagd mee te denken over de aanpak van een mogelijke volgende pandemie. Overigens sluit het kabinet niet uit dat er in het slechtst mogelijke scenario alsnog sectoren moeten worden gesloten.