Het aantal positieve coronatests is ook afgelopen week fors gedaald, blijkt dinsdag uit de weekrapportage van het RIVM. Ook werden minder mensen als gevolg van een coronabesmetting in het ziekenhuis opgenomen.

Afgelopen week werden 222.366 positieve tests geregistreerd door het RIVM, ruim een kwart minder dan de 313.318 van de week ervoor en bijna de helft van de 429.252 van twee weken daarvoor.

Het aantal afgenomen tests daalde eveneens met een kwart ten opzichte van de voorgaande week en met bijna de helft ten opzichte van twee weken eerder. Iets meer dan 330.000 mensen lieten zich afgelopen week testen, tegenover 453.000 in de voorgaande week en ruim 625.000 twee weken daarvoor. Van de afgenomen tests was 65,4 procent positief, te vergelijken met het percentage van de afgelopen weken.

Ook werden minder mensen met een coronabesmetting in het ziekenhuis opgenomen, maar dat aantal daalde iets minder hard dan het aantal positieve tests. In totaal werden afgelopen week 1.471 mensen met corona opgenomen, een vijfde minder dan een week eerder (1.825). 1.195 van hen werden daadwerkelijk opgenomen vanwege de gevolgen van een coronabesmetting.

Het aantal ic-opnames vertoonde een kleine daling: 118 in de afgelopen week, tegenover 129 in de voorgaande week. Van die 118 patiënten werden 26 om een andere reden dan corona opgenomen, maar zij testten vervolgens positief.

Er overleden in de afgelopen week iets meer mensen aan de gevolgen van een coronabesmetting dan een week eerder (104 om 95).

Kleinste aantal besmettingen nu in carnavalsregio's, R-waarde verder omlaag

Naar verhouding de minste positieve tests werden afgenomen in Midden- en West-Brabant, Brabant-Noord, Limburg-Noord en Limburg-Zuid. Die regio's zagen kort na carnaval een forse toename, maar zijn nu dus de plekken met relatief het kleinste aantal besmettingen.

Het reproductiegetal van 14 maart ligt op 0,82, het laagste punt sinds half februari. Dit betekent dat toen 100 besmette mensen het virus doorgaven aan gemiddeld 82 anderen. Als het reproductiegetal onder de 1 blijft, dooft het virus uit. Het RIVM kan de R-waarde pas na twee weken betrouwbaar inschatten.