Het Outbreak Management Team (OMT) adviseert het kabinet om mondkapjes in het openbaar vervoer te handhaven. Ook is het verstandig het huidige thuiswerkadvies niet aan te passen, zo staat in het advies van het OMT dat maandag is gepubliceerd.

Het OMT kwam vrijdag bij elkaar voor overleg over de huidige coronasituatie en om de haalbaarheid van mogelijke versoepelingen te bespreken.

Vanwege de besmettelijkere BA.2-subvariant van de omikronvariant en de eerdere versoepelingen is er sprake van een opleving van het aantal besmettingen. De verwachting is dat die niet leidt tot een stijging in de ziekenhuiscijfers, maar het OMT benadrukt dat nog niet duidelijk is of de piek al bereikt is.

Zolang het aantal infecties groot blijft, vindt het OMT mondkapjes in het openbaar vervoer nog steeds een "meerwaarde" hebben. Of het een verplichting of een advies voor reizigers wordt, laat het OMT aan het kabinet.

Voor werkenden geldt nu nog het advies om de helft van de tijd thuis te werken en de andere helft op de werklocatie. Het kabinet zou de adviezen omtrent thuiswerken naar verluidt in zijn geheel willen loslaten.

Dinsdag maakt minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) tijdens een persmoment bekend in hoeverre het kabinet het OMT-advies overneemt.

Meerwaarde coronareispas inmiddels 'beperkt'

Volgens het OMT heeft het testen voor reizen en het digitale coronapaspoort geen meerwaarde meer. De experts schrijven dat de maatregelen weinig effectief zijn omdat ze "suboptimaal" worden nageleefd. Zelfs als ze wel nageleefd zouden worden, is het effect voor reizigers "beperkt".

Het OMT adviseert wel om reizigers op de dag van aankomst en vijf dagen daarna een zelftest te laten doen. Reizen zorgt volgens het OMT voor een verhoogd risico om ziek te worden.

De regels voor reizen tijdens corona verschillen per land. In de Europese Unie geldt het zogeheten Digitaal Corona Certificaat (DCC). Met dit Europese coronapaspoort kan men tot 1 juli 2023 vrij reizen. Iemand kan een certificaat krijgen als diegene volledig is gevaccineerd, onlangs is hersteld of een recente negatieve testuitslag heeft gekregen.

Van Dissel: 'Maatregelen probeer je altijd proportioneel te doen'
61
Van Dissel: 'Maatregelen probeer je altijd proportioneel te doen'

Geen bezwaar voor afschaffen 1G-beleid en preventieve zelftests

Het OMT ziet geen bezwaar voor het loslaten van de testverplichting voor binnenactiviteiten en meerdaagse evenementen met meer dan vijfhonderd bezoekers. De meerwaarde daarvan is inmiddels "beperkt", aldus het OMT.

Datzelfde geldt voor het tweemaal per week preventief zelftesten voor scholieren. Het OMT pleit er wel voor om zelftesten "laagdrempelig beschikbaar" te houden voor schoolgaande kinderen en om te blijven testen bij klachten.

Het bron- en contactonderzoek kan gerichter uitgevoerd worden, bijvoorbeeld bij instellingen waar veel personen wonen met een risico op ernstig beloop, zoals verpleeghuizen.