COVID-19 was de belangrijkste onderliggende oorzaak van de toename in het aantal sterfgevallen in oktober en november, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag. Volgens het CBS hebben echter ook andere, nog onduidelijke, oorzaken bijgedragen aan de recentste oversterftegolf, waarin meer mensen dan gemiddeld zijn overleden.

Wat de andere oorzaken zijn, weet het statistiekbureau nog niet. "Het aandeel van corona was nog steeds groot, maar het lijkt erop dat er meer aan de hand is dan de pandemie", legt een woordvoerder uit. "Maar we zien in de andere doodsoorzaken nog niet duidelijk of één daarvan duidelijk bijdroeg aan de oversterfte."

Het statistiekbureau heeft een aantal hypotheses over mogelijke andere oorzaken van de hoger dan verwachte sterfte in oktober en november 2021. "Mogelijk zijn risicogroepen overleden aan andere virussen of ligt de oorzaak bij de uitgestelde zorg vanwege corona. Met de gegevens die we tot nu toe hebben, weten we dat nog niet."

Het CBS doet de komende weken nader onderzoek met aanvullende gegevens. Die gegevens moeten over een paar weken compleet zijn. Normaal gesproken weet het statistiekbureau pas na vier maanden meer over de doodsoorzaken en oorzaken van over- of ondersterfte. In dit onderzoek zijn minder gegevens gebruikt om toch alvast een schatting te kunnen maken.