Een groep OMT-leden, wetenschappers en bestuurders heeft een gezamenlijk advies over de aanpak van de coronapandemie opgesteld. In het stuk, dat aan minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers is overhandigd, pleiten de experts voor een langetermijnvisie en de komst van een team dat zich daarover moet buigen.

Van bestrijden van een pandemie naar leven in een endemie is de uitkomst van een bespreking tussen onder anderen viroloog Marion Koopmans, ic-arts Diederik Gommers en microbioloog Jan Kluijtmans.

Zij zijn allen lid van het Outbreak Management Team (OMT), dat de overheid juist voorziet van advies voor het beheersen van de pandemie op korte termijn.

Ook experts uit andere vakgebieden, zoals hoogleraar sociologie Tanja van der Lippe, burgemeester van Breda Paul Depla en directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau Kim Putters waren bij de bijeenkomst betrokken.

Team kan uit OMT-leden, ethici, economen en communicatie-experts bestaan

De club stelt voor een wetenschappelijk transitieteam op te richten dat zich moet buigen over een structurele aanpak van de pandemie. Daaraan zouden dan, anders dan bij het OMT, nadrukkelijk ook ethici, economen en communicatiewetenschappers moeten deelnemen.

De experts hebben alvast vier toekomstscenario's opgesteld. In het mildste scenario is het coronavirus een verkoudheidsvirus geworden, in het slechtste scenario duikt er een nieuwe en schadelijkere variant van het virus op.

'Met structurele aanpassingen kun je ingrijpende maatregelen voorkomen'

Het duurt nog een tijd voordat het coronavirus tot de gebruikelijke wintervirussen, zoals het griepvirus, zal behoren, aldus Koopmans in een online toelichting. "Met structurele aanpassingen waar de hele maatschappij aan meewerkt, kun je ervoor zorgen dat het virus zich al minder verspreidt voordat de nood het hoogst is. Hierdoor voorkomen we de noodzaak voor steeds extra ingrijpende maatregelen."

Het kabinet is al in gesprek met "kritische denkers, wetenschappers, het onderwijs, de zorg en andere sectoren" om tot een langetermijnvisie te komen. In februari is er naar verwachting meer informatie over de coronastrategie voor de toekomst.