Nederland krijgt naar verwachting ruim 1 miljard euro minder aan Europese coronasteun dan tot nu toe werd verwacht. Dat schrijft minister Sigrid Kaag (Financiën) in een brief aan de Tweede Kamer.

Nederland verwacht 4,7 miljard euro te krijgen, in plaats van de 6 miljard euro waar het kabinet eerder van uitging.

Het lagere bedrag komt voort uit het feit dat de Nederlandse economie minder hard werd geraakt door de coronacrisis dan in eerste instantie werd gedacht. De economie kromp niet met 5,3 procent, maar met 3,8 procent. De hoogte van het uiteindelijke bedrag dat Nederland krijgt is deels afhankelijk van de uiteindelijke krimpcijfers.

De verwachting over de hoogte van de coronasteun is een eigen inschatting van de Nederlandse regering. Het staat nog niet vast hoeveel Nederland uiteindelijk krijgt. Eind juni wordt definitief bekend op welk bedrag ons land kan rekenen.