Een deel van de jonge mensen die nu in het ziekenhuis liggen vanwege een coronabesmetting is slechts opgenomen ter observatie, zei RIMV-directeur Jaap van Dissel woensdag in de Tweede Kamer. Eerder deze week werd bekend dat op dit moment opvallend veel coronapatiënten jonger dan dertig jaar in de ziekenhuizen worden opgenomen.

Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) meldde de toename maandag, maar kon er nog geen specifieke verklaring voor vinden.

Tijdens een presentatie aan Kamerleden woensdag toonde Van Dissel een grafiek met het aantal ziekenhuisopnames, verdeeld over verschillende leeftijdsgroepen. In de groep kinderen in de leeftijd tot negen jaar is een stijging van het aantal opnames te zien.

Het gaat volgens Van Dissel in de praktijk om "zeer jeugdigen, die ter observatie worden opgenomen omdat men toch zo voorzichtig mogelijk wil zijn". Hij wijst erop dat de absolute aantallen opnames in deze leeftijdsgroep alsnog "zeer gering" zijn. De stijging is overigens niet te zien op de intensive cares.

Veel besmettingen onder jongeren

Van Dissel verklaarde de stijging van het aantal opnames van jongere mensen verder door te wijzen op de toename van het aantal coronabesmettingen in die leeftijdsgroepen. Met name onder schoolgaande jongeren nam het aantal coronagevallen in de afgelopen weken sterk toe.

"Ook halen niet alle kinderen een prik of moeten ze die nog halen", licht RIVM-epidemioloog Susan van den Hof toe in gesprek met NU.nl. "Ook al is de kans op ziekenhuisopname kleiner bij omikron, bij zo veel besmettingen kan het aantal opnames oplopen."

Op school is volgens Van Dissel naar schatting momenteel een op de tien tot een op de vijftien kinderen besmet. Als er in een bepaalde leeftijdsgroep veel besmettingen zijn, zullen automatisch meer mensen uit die leeftijdsgroep naar het ziekenhuis moeten, is ook zijn redenatie.