Stichting NICE, die landelijke cijfers bijhoudt over coronapatiënten in de ziekenhuizen, maakt voortaan onderscheid tussen patiënten die vanwege COVID-19 zijn opgenomen en patiënten die positief testen op het coronavirus, maar om een andere reden in het ziekenhuis liggen. Ziekenhuizen en het RIVM hadden hierom gevraagd.

"Met de komst van de omikronvariant, die veel besmettelijker maar ook minder ziekmakend lijkt te zijn, is er veel interesse in de reden van opname onder de patiënten die opgenomen worden met een positieve coronatest", schrijft de Stichting Nationale Intensive Care Evaluatie (NICE).

Ziekenhuiscijfers worden zowel door NICE als door het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) bijgehouden. Aan de werkwijze van LCPS verandert voorlopig niets, zegt een woordvoerder. De organisatie zei vorige week geen onderscheid te maken tussen mensen die vanwege COVID-19 zijn opgenomen en bijvoorbeeld hart- of heuppatiënten die ook positief zijn getest op het virus.

Het resultaat voor de druk op de zorg zou namelijk vergelijkbaar zijn. Iedere patiënt die het virus heeft, moet immers worden geïsoleerd van anderen. Volgens critici kan hierdoor echter een vertekend beeld ontstaan.

NICE-cijfers komen terug in wekelijkse RIVM-rapportages

NICE heeft in reactie op de kritiek dus wel veranderingen doorgevoerd. In het registratiesysteem kunnen ziekenhuizen voortaan een keuze maken tussen verschillende categorieën. De eerste optie is dat de coronasymptomen de belangrijkste reden van opname zijn. Optie twee is dat de patiënt was opgenomen om een andere reden, maar tevens wordt behandeld voor coronasymptomen.

De derde categorie is dat de positief geteste patiënt is opgenomen om een andere reden dan corona en ook geen symptomen heeft. Als niet bekend is of de opname samenhangt met coronasymptomen, kan dat ook worden ingevuld.

Het LCPS publiceert elke dag een actueel overzicht van het aantal opgenomen patiënten met een coronabesmetting. De gegevens van NICE, die soms enkele dagen kunnen achterlopen, komen onder meer terug in de wekelijkse rapporten van het RIVM over de coronasituatie in het land.

Mogelijk kunnen niet alle ziekenhuizen de nieuwe registratiemethode van NICE meteen invoeren, blijkt uit een bericht van de stichting. Dat heeft te maken met de systemen die ze hiervoor gebruiken.