Naar schatting 69.000 tot 92.000 kinderen hebben nu nog geen zwemdiploma, maar hadden dat wel gewild, antwoordt minister Conny Helder (Langdurige Zorg en Sport) op Kamervragen. De bewindsvrouw wijt dit grotendeels aan de coronamaatregelen.

Ieder jaar halen ongeveer 300.000 tot 400.000 kinderen een zwemdiploma. Volgens Helder hebben de coronamaatregelen rond zwemlessen voor de diploma's A, B en C van november 2021 tot het einde van dat jaar geleid tot een achterstand van 6.000 tot 8.000 diploma's.

De minister baseert haar schattingen op een verlies van twaalf weken potentiële lestijd in 2021, wat overeenkomt met 23 procent. Ze zegt niet te weten hoeveel kinderen op de wachtlijst voor zwemles staan.

Helder zegt erop te vertrouwen dat het zwemlesaanbieders - net als eerder in de coronacrisis - zal lukken om de achterstanden weg te werken. Tegelijkertijd drukt de minister ouders en hun kinderen op het hart om extra goed op te letten wanneer ze gaan zwemmen terwijl de zwemachterstand van het kind nog niet is weggewerkt.

Tijdens de coronamaatregelen van november 2021 tot 14 januari van dit jaar was zwemles voor de diploma's A, B en C toegestaan. Ouders die hun kinderen wilden helpen omkleden, moesten een coronapas laten zien.

Helder stelt dat de groep ouders die geen coronapas wilden tonen en bovendien geen alternatief hadden om zwemles voor hun kind te regelen klein is. Onder meer de gemeenten Groningen en Apeldoorn besloten om ondanks het kabinetsbeleid de controle van de coronapas van zogenoemde zwemouders niet te handhaven.

Steeds minder kinderen verdrinken, relatief veel met migratieachtergrond

Het aantal kinderen dat verdrinkt daalt sinds de jaren vijftig, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Tussen 2011 en 2020 verdronken jaarlijks gemiddeld zeven jonge kinderen, voornamelijk jongens.

In 2020 waren er 0,3 verdrinkingen per 100.000 kinderen jonger dan tien jaar. Kinderen met een niet-westerse migratieachtergrond verdrinken relatief vaak.