De Directeuren Publieke Gezondheid (DPG's) keren zich vrijdag openlijk tegen het quarantainebeleid van het kabinet. "De quarantaineregels voor scholieren zijn hun doel voorbijgeschoten", aldus de zorguitvoerders. "De gezondheidsschade neemt nu juist toe."

Dat staat in een vrijdag gepubliceerde verklaring die door alle DPG's is ondertekend. Het Outbreak Management Team (OMT) bespreekt deze vrijdag of de quarantaineregels voor het onderwijs versoepeld moeten worden.

Momenteel is de richtlijn dat een hele klas naar huis moet bij drie of meer besmettingen. Dat leidt volgens de DPG's en de VO-raad vaak tot maatregelen voor "veel leerlingen die geen klachten hebben".

Een kwart van de leerlingen zou momenteel thuiszitten, zo bleek uit een peiling van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS). "Het maakt het onderwijs lastig te bepalen."

"Op basis van het aantal besmettingen zal het aantal naar huis gestuurde leerlingen nog fors groeien", aldus de DPG's. "Ontwrichting van de samenleving dreigt. Met name voor de jeugd zijn er veel negatieve effecten, zoals sociale isolatie. Meer dan voorheen kampen jongeren met eenzaamheid of depressieve gevoelens. Ze voelen dat ze in een uitzichtloze situatie zijn terechtgekomen, zonder toekomstperspectief."

Algemene quarantaineregels werden al versoepeld

Het kabinet versoepelde vorige week al de algemene quarantaineregels. Mensen die hun boosterprik langer dan een week geleden hebben gehaald, hoeven na nauw contact met een besmette persoon niet meer in quarantaine. Ook mensen die korter dan acht weken geleden zelf positief testten op het virus en geen klachten hebben, hoeven niet thuis te blijven na contact met iemand die besmet is.

De zorguitvoerders benadrukken dat scholieren nog niet in aanmerking komen voor een boosterprik. Daardoor geldt voor hen de regel dat zij direct in quarantaine moeten na contact met een besmette persoon. "En digitaal onderwijs leidt ondanks inspanningen van scholen tot leerachterstanden. Niet iedereen heeft thuis de gelegenheid om goed te kunnen studeren."

Daarom moet het quarantainebeleid versoepeld worden, vinden de DPG's. "De afgelopen twee jaar hebben een enorme impact gehad op onze jongeren. We hebben de verantwoordelijkheid om deze groep weer de mogelijkheid te geven om zich verder te ontwikkelen."