Ondanks de zeer besmettelijke omikronvariant is het volgens de Gezondheidsraad zinnig om vijf- tot elfjarige kinderen te vaccineren, vooral als ze nog niet eerder besmet zijn geraakt. Kinderen die al een infectie hebben doorgemaakt, hebben namelijk al een natuurlijke weerstand tegen MIS-C opgebouwd. Deze immuunziekte is voor kinderen de ernstigste complicatie van COVID-19.

MIS-C is een ernstige ontstekingsreactie in vitale organen. Hoewel het grootste gedeelte van jonge kinderen zelf nauwelijks wat van een besmetting merkt, kan bij een zeer kleine groep MIS-C ontstaan. Deze kinderen worden dan opgenomen op een verpleeg- of zelfs ic-afdeling.

Het voorkomen van die opnames was én is voor de raad een belangrijke reden om jonge kinderen een prik aan te bieden. Vaccins vergroten namelijk de bescherming tegen MIS-C.

Recente data wijzen er echter op dat de kinderen na een besmetting ook goede weerstand opbouwen tegen MIS-C. Dat terwijl de ontstekingsreactie na vaccinatie ook als zeer zeldzame bijwerking kan optreden bij jonge kinderen. Wel wijst onderzoek uit dat de kans relatief veel groter is dat kinderen bij hun eerste infectie MIS-C oplopen.

Prik is nog vooral nuttig voor een derde van alle vijf- tot elfjarigen

In december hield de raad nog rekening met 150 gevallen van MIS-C bij kinderen. Toen had de helft van de kinderen een besmetting doorgemaakt. Het gaat inmiddels om twee derde van alle vijf- tot elfjarigen. Mede daarom verwacht de raad nu nog 'maar' honderd gevallen. "Daarmee is nog steeds sprake van een belangrijk gezondheidsrisico, maar de algehele ziektelast kan lager uitvallen."

De deskundigen benadrukken dat de prik voor reeds besmette kinderen niet nutteloos is. Zo kunnen ouders er bijvoorbeeld alsnog voor kiezen hun kind te laten vaccineren om de virusverspreiding tegen te gaan. "Zo wordt het risico op een besmetting van een kwetsbare huisgenoot verkleind."

De Gezondheidsraad kwam begin december al tot de conclusie dat het vaccineren van vijf- tot elfjarigen gezondheidswinst opleverde. De raad nam het advies vanwege de opmars van de omikronvariant opnieuw onder de loep. Het eerste advies werd namelijk opgesteld toen de deltavariant dominant was in ons land.

Hoe de coronavirusvariant omikron werd ontdekt
113
Hoe de coronavirusvariant omikron werd ontdekt