De invoering van een 2G-beleid voor coronatoegangsbewijzen heeft op dit moment geen zin, concluderen onderzoekers die op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid verschillende scenario's bestudeerden. Het invoeren van 1G heeft een veel grotere invloed op het verlagen van besmettingen en ziekenhuisopnames.

Wat betekenen het 3G-, 2G- en 1G-beleid?

  • Bij een 3G-beleid kan je gebruik maken van voorzieningen als je gevaccineerd, genezen of negatief getest bent.
  • Bij een 2G-beleid geldt dat je alleen naar binnen mag als je gevaccineerd of genezen bent.
  • Bij een 1G-beleid moeten zowel gevaccineerden als ongevaccineerden zich overal preventief laten testen.

Volgens de onderzoekers kan het invoeren van 2G op alle andere locaties dan school, thuis en op werk het reproductiegetal met zo'n 10 procent doen afnemen. Bij het bekende 3G-beleid zou een daling van 5,4 procent zijn gerealiseerd.

Het invoeren van 1G is een stuk effectiever. Als het op veel locaties wordt ingezet en de kwaliteit van de testen hoog is, kan het beleid de R-waarde met bijna 45 procent doen dalen. Aan het invoeren van het 1G-beleid kleven wel allerlei praktische bezwaren, erkennen de onderzoekers.

De onderzoekers werkten met een reproductiegetal van 1,8, wat inhoudt dat 100 mensen 180 anderen besmetten en de virusverspreiding toeneemt. In alle scenario's zou het R-getal boven de 1 zijn gebleven. Het getal moet onder de 1 komen om de epidemie te laten krimpen.

Minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers heeft de bevindingen van de onderzoekers naar de Tweede Kamer gestuurd. In een begeleidende brief zegt hij niet of dit betekent dat het kabinet zal afzien van 2G. Hij stuurt het alleen door zodat Kamerleden "de uitkomsten mee kunnen nemen", is te lezen.

Kuipers wil advies van OMT over 1G: dit betekenen de afkortingen
111
Kuipers wil advies van OMT over 1G: dit betekenen de afkortingen

Conclusies van onderzoek zijn belangrijk voor beleidsbepaling

Het onderzoek werd uitgevoerd door TU Delft, UMC Utrecht, Populytics, Erasmus Universiteit Rotterdam en Erasmus MC. Kuipers heeft eerder gezegd dat de bevindingen belangrijk zouden worden voor de afweging die uiteindelijk door de Tweede Kamer gemaakt moet worden. Het kabinet en de Kamer zullen "op basis daarvan het gesprek voeren", zei hij vrijdag bij de persconferentie.

De invoering van 2G is politiek omstreden. Mensen die niet gevaccineerd zijn en ook niet recent aantoonbaar hersteld zijn van een coronabesmetting hebben volgens de huidige regels nog de mogelijkheid om een coronatest te doen. Die mogelijkheid zou vervallen.

Zo wordt de druk om een vaccin te nemen te hoog opgevoerd, vindt een groot deel van de Tweede Kamer. Kuipers' voorganger Hugo de Jonge besloot het voorstel bij gebrek aan steun vorig jaar niet naar de Kamer te sturen.

In de discussie hierover speelt coalitiepartij ChristenUnie een belangrijke rol. De partij was al voor dit onderzoek tegen 2G-beleid. Tweede Kamerlid Mirjam Bikker, die namens de ChristenUnie het woord voert over corona, noemt dit onderzoek een "kantelpunt". Ze zou liever een 1G-beleid zien. "Het buitenland bewijst dat veel meer testen kan én werkt. Na vandaag is het tijd dat ook Nederland hier snel werk van maakt."