Het Outbreak Management Team (OMT) denkt nog niet aan verdere versoepeling van de coronamaatregelen. De heropening van de scholen op 10 januari is de enige versoepeling die op korte termijn is geadviseerd. De deskundigen hopen dat er dankzij de boostercampagne eind januari ruimte is voor verdere versoepelingen.

Vrijdag praat het OMT verder over de coronasituatie in Nederland. Door de terughoudendheid van de deskundigen lijkt het uitgesloten dat er bij het volgende 'weegmoment' van het demissionaire kabinet, op vrijdag 14 januari, versoepelingen worden aangekondigd.

Het OMT hoopt dat er eind januari genoeg boosterprikken zijn gezet om de verspreiding van het virus voldoende af te remmen. Pas dan kunnen er verdere versoepelingen geadviseerd worden.

In het recentste advies wijst het OMT echter op de onzekerheid over "belangrijke eigenschappen" van de omikronvariant van het coronavirus. Mede daardoor is het moeilijk in te schatten hoe de coronacijfers zich ontwikkelen.

Zoals altijd zijn er diverse scenario's gemodelleerd. Als de basisscholen en middelbare scholen maandag weer opengaan, zal dat naar verwachting leiden tot een "golf van infecties" met een piek eind januari of begin februari.

De ziekenhuisopnames die uit die golf voortkomen, zouden wel relatief beperkt kunnen blijven. De bezetting op de ic's loopt in dit model op tot maximaal 620 coronapatiënten. Momenteel zijn dat er 475.

Hoge woord is eruit: 'Scholen vanaf maandag weer open'
55
Hoge woord is eruit: 'Scholen vanaf maandag weer open'

Omikron maakt inschattingen maken lastig

Een kanttekening die het OMT maakt bij dit soort berekeningen is dat er "een grote mate van onzekerheid" is over alle factoren die van belang zijn.

Uit voorlopige onderzoeksgegevens, onder meer uit het Verenigd Koninkrijk, komt het beeld naar voren dat de omikronvariant zich veel sneller verspreidt dan de deltavariant, maar ook aanzienlijk minder vaak leidt tot ziekenhuisopname. Hoewel omikron milder lijkt dan delta, bestaat er nog altijd een risico op overbelasting van de zorg, benadrukt het OMT.

Daarnaast wijst het OMT erop dat vaccins minder goed lijken te werken tegen de omikronvariant dan tegen eerdere virusvarianten. Volgens Brits onderzoek biedt een boosterprik 65 tot 75 procent bescherming tegen een coronabesmetting met symptomen. Na tien weken is die effectiviteit volgens de voorlopige Britse cijfers echter afgenomen tot 40 à 50 procent.

Het lijkt er wel op dat mensen na een boosterprik weer voor 80 tot 90 procent zijn beschermd tegen ziekenhuisopname. Hoelang die bescherming op peil blijft, zal de komende tijd duidelijker moeten worden uit onderzoek.

Hoe een coronavaccin wordt aangepast aan een nieuwe variant
95
Hoe een coronavaccin wordt aangepast aan een nieuwe variant