Het demissionaire kabinet gaat de huidige coronamaatregelen nog niet versoepelen na een tussentijds advies hierover van het Outbreak Management Team (OMT). Ondanks signalen dat de omikronvariant tot minder ziekenhuisopnamen leidt, vindt het OMT het nog te voorbarig om het maatregelenpakket aan te passen.

Het kabinet volgt het advies van het OMT op. "De verwachte snelle verspreiding en de te verwachte grote aantallen zieken kunnen nog altijd tot een zeer hoge belasting van de gehele zorgketen leiden", schrijft demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) vrijdag aan de Tweede Kamer.

Volgens bijgewerkte modellen daalt de eerder verwachte piek van het aantal ziekenhuis- en ic-opnames, maar blijven er veel onzekerheden. Zelfs met de huidige lockdown zou er sprake kunnen zijn van tientallen ic-opnames per dag.

Volgens Brits onderzoek en eerste gegevens uit Zuid-Afrika en Denemarken zouden mensen met de omikronvariant een kleinere kans hebben om in het ziekenhuis te belanden. Maar hierbij is volgens het OMT geen rekening gehouden met de leeftijd van de patiënten.

In de meeste landen zijn nu vooral jongeren ziek geworden en zijn de besmettingen nog niet verplaatst naar de ouderen en kwetsbaren. Het OMT schrijft dat jongeren sowieso al een kleinere kans hebben op een ziekenhuisopname. Ook zegt een ziekenhuisopname niet per se iets over de ernst van de ziekte, aldus de experts.

Om die reden is het volgens het OMT nog te voorbarig om te concluderen dat de omikronvariant minder ziekmakend is. De experts willen eerst verdere data afwachten over bijvoorbeeld de kans op ziekenhuisopname onder grotere groepen.

Omdat die gegevens pas over één of twee weken worden verwacht, lijkt de kans op tussentijdse aanpassingen van de maatregelen klein. De huidige lockdown duurt nu tot vrijdag 14 januari, maar het OMT komt tussentijds regelmatig bijeen om de situatie te bespreken.

Het volgende OMT-advies komt op 3 januari. Dan beslist het kabinet over de maatregelen in het onderwijs.

Verbetering: In de oorspronkelijke versie van dit bericht stond dat de omikronvariant minder besmettelijk zou zijn. Dat moet zijn: de omikronvariant leidt vermoedelijk tot minder ziekenhuisopnamen.

Een harde lockdown: deze regels gelden tot zeker 14 januari
93
Een harde lockdown: deze regels gelden tot zeker 14 januari