Bij de in totaal ruim 25 miljoen toegediende vaccinaties in Nederland zijn in totaal 348 meldingen geregistreerd van klachten die passen bij hevige allergische reacties of anafylaxie, meldt bijwerkingencentrum Lareb. 80 procent van die reacties deed zich voor na de eerste prik.

In totaal bedraagt het aantal meldingen van hevige allergische symptomen dus iets meer dan 0,001 procent van alle toegediende vaccinaties.

Van de 348 meldingen waren er 88 reacties die passen bij anafylaxie. Dat is een ernstige reactie waarbij een combinatie van klachten ontstaat, zoals roodheid, huiduitslag, zwelling van keel, mond of ogen, benauwdheid, lage bloeddruk of snellere hartslag.

Alle patiënten die last kregen van hevige allergische symptomen zijn behandeld en hersteld. De meeste van dit soort reacties kwamen voor bij vrouwen jonger dan zestig jaar. Bij de helft van de 348 meldingen vertoonden de gevaccineerden symptomen binnen dertig minuten na het krijgen van de prik.

Mensen die bij de eerste prik hevige reacties vertoonden, konden later onder toezicht in het ziekenhuis hun tweede prik ontvangen. Dit ging over het algemeen goed, meldde de Nederlandse Vereniging voor Allergologie en Klinische Immunologie (NVvAKI) vorige maand al. Destijds zei de vereniging ook dat de soms heftige reactie na de eerste prik uiteindelijk geen allergie bleek te zijn, maar bijvoorbeeld een stressreactie.

Feiten en fabels over het coronavaccin: dit klopt er (niet)
138
Feiten en fabels over het coronavaccin: dit klopt er (niet)

Klachten hoeven niet te betekenen dat mensen ook allergisch zijn

Lareb zegt ook dat het mogelijk is dat mensen klachten hadden die passen bij een hevige allergische reactie, zonder dat mensen daadwerkelijk een allergie voor het vaccin hebben. Maar dat wil niet zeggen dat de klachten niet even heftig zijn als bij een allergische reactie, aldus een woordvoerder.

Daarnaast is het mogelijk dat er meer gevallen zijn geweest van allergische reacties, omdat niet alle gevallen bij het bijwerkingencentrum worden gemeld.

Dat de meeste meldingen die Lareb ontvangt, voorkomen na de eerste prik, is volgens de woordvoerder niet gek. Het zou kunnen dat de reacties vaker voorkomen na een eerste prik, maar het is volgens haar ook goed mogelijk dat minder mensen bij de tweede prik melding maken van heftige allergische reacties.