Het RIVM en bijwerkingeninstituut Lareb onderzoeken of het mogelijk is om het kwartier wachten na de boosterprik tegen COVID-19 te schrappen. Het Outbreak Management Team (OMT) had aangeraden om daar onderzoek naar te doen.

Als mensen na de boosterprik meteen de vaccinatielocatie kunnen verlaten en niet een kwartier op een stoel hoeven te zitten, is het mogelijk om meer mensen te vaccineren.

Het demissionaire kabinet wil het tempo van de boosterprikken opvoeren om zo veel mogelijk mensen te beschermen tegen de nieuwe omikronvariant van het coronavirus. Het is de bedoeling dat zo veel mogelijk zestigplussers nog voor de jaarwisseling een boosterprik hebben gehad. Eind januari moeten alle achttienplussers zo'n prik hebben gehad.

Het is niet bekend wanneer het onderzoek klaar is, laat het RIVM weten. Het is uiteindelijk aan de minister van Volksgezondheid om een knoop door te hakken.

Tot die tijd geldt het advies van het Europese geneesmiddelenbureau EMA om gevaccineerden vijftien minuten lang goed in de gaten te houden. De kans op een allergische reactie op het vaccin is het grootst in het eerste kwartier na de prik.

Halen we straks elk jaar een boosterprik?
132
Halen we straks elk jaar een boosterprik?