Ventileren helpt om besmettingen met het coronavirus via de lucht te beperken, schrijft het RIVM in een rapport dat naar de Tweede Kamer is gestuurd. Ventilatie kan besmettingen echter niet helemaal voorkomen.

Het RIVM onderzocht het effect van verschillende hoeveelheden ventilatie van binnenruimten op de zogeheten aerogene transmissie. Dat is de besmetting met het virus via kleine druppels (aerosolen) die over een grotere afstand dan 1,5 meter en langere tijd in de lucht zweven.

In een ruimte die wordt gelucht volgens de minimale eisen in het Bouwbesluit 2012 is de kans op besmetting via de lucht al flink kleiner dan in een niet-geventileerde ruimte.

Het RIVM onderzocht de mate van dit effect in verschillende binnenruimten, van een nachtclub tot een klaslokaal en van een kantoorruimte tot een supermarkt. Vooral in een nachtclub of concertzaal, waar veel mensen samenkomen, vermindert het ventileren het verwachte aantal zieken, stelt het instituut.

Basismaatregel: zorg voor frisse lucht

Het zorgen voor frisse lucht werd in juli van dit jaar toegevoegd aan het rijtje met basismaatregelen waar het demissionaire kabinet steeds aandacht voor vraagt. Het RIVM zei toen dat nog niet helemaal duidelijk was in hoeverre ventilatie helpt het aantal besmettingen met het coronavirus naar beneden te brengen, maar adviseerde toch om de hele dag goed te ventileren.

Ventilatie neemt het risico op besmetting via de lucht nooit helemaal weg, schrijft het RIVM in het onderzoek. "Ook bij heel veel ventilatie, waarbij de binnenlucht bijvoorbeeld elke twee minuten helemaal wordt ververst, blijft een kans bestaan dat het virus op deze manier wordt overgedragen."

Andere manieren waarop mensen besmet kunnen raken, zoals besmetting binnen 1,5 meter, zijn in dit onderzoek niet bekeken.

Analyse: 'Omikron gooit roet in het eten van strategie kabinet'
279
Analyse: 'Omikron gooit roet in het eten van strategie kabinet'