De Gezondheidsraad adviseert om coronavaccins beschikbaar te stellen voor alle kinderen van vijf tot en met elf jaar. Het prikken van die leeftijdsgroep kan gezondheidswinst opleveren, oordeelt het adviesorgaan. 'Maar alle vormen van drang moeten vermeden worden.'

Kinderen in die leeftijdsgroep die een groter risico lopen om ernstig ziek te worden van een coronabesmetting, kunnen zich al laten vaccineren.

Het grootste gedeelte van jonge kinderen merkt nauwelijks wat van een coronabesmetting. Echter kan COVID-19 in zeldzame gevallen toch ernstig zijn. Zo houdt de raad rekening met 100 tot 150 gevallen van MIS-C. Dat is een ernstige ontstekingsreactie in vitale organen. Die kinderen moeten dan ook worden opgenomen op verpleeg- of zelfs ic-afdelingen.

"Het is aannemelijk dat vaccinatie dit kan voorkomen", aldus de raad. Ook verkleint vaccinatie de kans op zogeheten indirecte gezondheidsschade: als het virus zich minder snel verspreidt, zijn minder maatregelen nodig en is de kans kleiner dat kinderen geweerd worden op school of bij sportclubs. Dat kan hun ontwikkeling hinderen.

De raad meldt ook dat het prikken van jonge kinderen gezondheidswinst oplevert voor de rest van de samenleving. Zo zou het reproductiegetal met zo'n 11 procent kunnen dalen. 'Dat is een mooi bijkomend voordeel, maar dit is niet leidend geweest in ons oordeel', benadrukt de raad.

Zo zou het vaccineren van vijf- tot elfjarigen op korte termijn nauwelijks invloed hebben op de huidige besmettingsgraad en het aantal ziekenhuisopnames.

Zo klein is de kans dat een vijf- tot elfjarige in het ziekenhuis komt

  • In zes Europese landen zijn 65.800 jonge kinderen met COVID-19 én milde klachten in de gaten gehouden.
  • Van die groep is 0,61 procent opgenomen in het ziekenhuis.
  • In totaal moesten 46 kinderen opgenomen worden op de ic, of was beademingsapparatuur noodzakelijk.

Voordelen wegen op tegen nadelen

Volgens de raad wegen de voordelen op tegen de nadelen zoals bijwerkingen na een coronaprik. Jonge kinderen kunnen kort last krijgen van vermoeidheid, hoofdpijn, spierpijn of koorts. In zeer zeldzame gevallen kan een ontsteking van de hartspier ontstaan, ook wel myocarditis genoemd.

Myocarditis kan echter ook ontstaan na een coronabesmetting. Die kans is voor niet-gevaccineerde kinderen die jonger zijn dan zestien jaar zelfs 37 keer zo groot als voor niet-gevaccineerde leeftijdsgenoten zonder COVID-19.

Het adviesorgaan benadrukt het belang om 'begrijpelijke informatie' op te stellen voor de jonge kinderen én de ouders van de kinderen. Het wel of niet gebruikmaken van het aanbod van vaccinatie mag volgens de raad niet leiden tot bijvoorbeeld uitsluiting van school.