De politiek moet een "expliciet gesprek" voeren en keuzes maken over hoe om te gaan met zorg die nu wordt uitgesteld vanwege de coronacrisis. De zorg wordt nu immers zelf met die vraag opgezadeld, "en dat is niets minder dan het ontduiken van moreel-politieke verantwoordelijkheid in tijden van crisis", schrijft onder anderen voorzitter David Baden van de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen in een opiniestuk in NRC.

Code zwart is volgens Baden weliswaar afgewend, maar ook in fase 2D - waarin de zorg nu verkeert - wordt het zorgpersoneel geconfronteerd met "gruwelijke morele vraagstukken". Zo wordt alle planbare zorg momenteel uitgesteld om coronapatiënten in de ziekenhuizen te kunnen behandelen. Daarover zijn echter geen duidelijke afspraken gemaakt, zoals die wel zijn vastgelegd voor code zwart.

"Voor zorgpersoneel is de huidige situatie onvoorstelbaar moeilijk", aldus Baden in de krant. "Je kan vaak niet anders dan een mens in acute nood redden. Toch hebben zorgmedewerkers er tegelijkertijd grote moeite mee om velen niet de zorg te kunnen geven die ze nodig hebben, en daarmee te moeten bepalen wie 'mag' leven en wie niet. Bovendien levert een toenemend aantal patiënten forse kwaliteit en lengte van leven in."

De SEH-arts schrijft in NRC dat het mogelijk is dat de manier waarop momenteel in deze situatie gehandeld wordt uiteindelijk de juiste blijkt, maar daar is nu geen beleid voor en er is evenmin een (politiek) gesprek over geweest. "En dus komt het volledige gewicht van het morele vraagstuk nu op de schouders van de zorg."

Baden wil onder meer weten hoe het demissionaire kabinet alle schade weegt die niet alleen door uitgestelde zorg wordt veroorzaakt, maar bijvoorbeeld ook ontstaat doordat mensen minder zijn gaan sporten. Onder het opiniestuk staan ook de namen van epidemioloog Amrish Baidjoe, verpleegkundig specialist Nienke Ipenburg en ethicus Fleur Jongepier.