In uitzonderlijke gevallen kan een kind levenloos worden geboren doordat de placenta door het coronavirus is aangetast. Erasmus MC heeft in een onderzoek dertien onverklaarbare doodgeboortes kunnen linken aan een met het coronavirus besmette placenta, meldt de Volkskrant maandagochtend.

De gynaecologen van Erasmus MC ontdekten begin dit jaar bij een onderzoek naar de placenta's van 36 vrouwen in vijf gevallen een "niet eerder geziene combinatie van afwijkingen". Deze vrouwen liepen het coronavirus tijdens de eerste besmettingsgolf op.

Deze placenta's waren zwaar beschadigd en zaten vol met ontstekingscellen, wat het transport van voedingsstoffen en zuurstof van de moeder naar het ongeboren kind verhinderde. Bij vier van deze vijf placenta's werd het coronavirus aangetroffen.

De zeldzame afwijkingen kunnen tot een doodgeboorte leiden. De onderzoekers zagen een aanleiding om placenta's met dezelfde afwijkingen nader te onderzoeken.

Sinds afgelopen juli zijn dertien onverklaarbare doodgeboortes bij vrouwen zonder ziekteverschijnselen toegeschreven aan door het coronavirus beschadigde placenta's. Het virus vormt een gevaar in de tweede helft van een zwangerschap.

In alle gevallen werd een besmetting met het coronavirus geconstateerd. Enkelen van hen wisten niet dat zij tijdens hun zwangerschap besmet waren, dat bleek pas later uit een antistoffentest.

Nog niet duidelijk hoe groot het probleem is

Volgens gynaecoloog Sam Schoenmakers van Erasmus MC gaat het om "ongelooflijk veel" gevallen in korte tijd. "Er is geen andere infectieziekte die in zo'n korte periode zoveel sterfte bij ongeboren baby's veroorzaakt in onze regio", zegt hij tegen de Volkskrant.

Schoenmakers benadrukt dat er nog meer onderzoek moet worden gedaan. Samen met onderzoekers uit België, Zweden, Verenigde Staten, Hongarije, Spanje, Ierland en Mexico bereidt hij een publicatie voor.

Hoewel recente studies in het buitenland melding maken van vergelijkbare ontstekingen in de placenta als gevolg van het coronavirus, zeggen meerdere - niet bij het onderzoek betrokken - Nederlandse gynaecologen dat er niet te snel een conclusie getrokken moet worden.

"Het moeilijke is dat we niet goed weten hoe groot het probleem van deze afwijking is, omdat we niet weten hoeveel vrouwen besmet zijn geweest zonder dat er iets te zien is in de placenta", zegt placenta-expert Sanne Gordijn van UMC Groningen tegen de Volkskrant. Daarvoor is representatief onderzoek naar grotere aantallen placenta's en zwangerschappen nodig.