Blijf hier op de hoogte van het laatste coronanieuws uit binnen- en buitenland.
Daarmee is de persconferentie ten einde. Lees hieronder de belangrijkste dingen die Rutte en Kuipers zeiden rustig terug. Voor meer nieuws, duiding en overzicht kun je terecht op de voorpagina van NU.nl.
één uur geleden
Dit zijn de belangrijkste punten uit de coronapersconferentie
295
Dit zijn de belangrijkste punten uit de coronapersconferentie
2 uur geleden
Kuipers: "Op dit moment wordt '1G' niet overwogen. De TU Delft heeft geconcludeerd dat 1G de grootste impact zou hebben, maar het aantal benodigde testen is zo groot dat dit niet haalbaar is. Dat kan gaan tot 4,4 miljoen testen per dag. Dat is erg veel."
2 uur geleden
Kuipers: "Met een volgende boosterronde moeten we sterk rekening houden. Voor nu staat dat nog niet gepland in de agenda. De hoge boostergraad onder zestigplussers leidt ertoe dat we dit nu kunnen doen. Ik hoop dat men bij een volgende ronde opnieuw bereid is er gehoor aan te geven. De kans dat iemand besmet raakt, is afhankelijk van hoeveel een virus rondwaart. Het is zinvol om het aantal besmettingen gewoon zo beperkt mogelijk te houden."
2 uur geleden
Rutte: "Eerder zijn we al verder gegaan dan het OMT-advies. Het OMT adviseert ons onafhankelijk, dat weegt zwaar. We laten ons ook breder adviseren. Je ziet dat we meer doen dan het OMT suggereert, omdat de maatschappelijke effecten meewegen. Je voelt de enorme impact op de samenleving, zeker nu het zo lang duurt. Dan vind ik het onze verantwoordelijkheid als politiek om daarmee rekening te houden. We hebben nu hele grote aantallen besmettingen, zo groot dat ook de ziekenhuiscijfers weer vervelend kunnen worden."
2 uur geleden
Kuipers: "Hoe groter het aantal besmettingen, hoe belangrijker het advies van het OMT wordt."
2 uur geleden
Rutte: "Er wordt internationaal vergeleken wat iedereen doet. 2G is heel heftig. Wij denken dat het nodig is, maar het is ingewikkeld om nu te zeggen wat zwaarder is. De zwaarte in Nederland ligt vooral in het feit dat er veel dicht is."
2 uur geleden
Kuipers: "De uitval van mensen door besmettingen of quarantaine is naast de druk op de zorg een belangrijke indicator. Daar stuur je dus op. Tot nu toe waren de drempelcijfers voor ic-opnames 120 per dag. We hebben ook dagen gehad waarop het veel meer was. Dat willen we niet nog eens. Het gaat niet om de aantallen patiënten die per dag binnenkomen, maar de algemene bezetting. Als de opnameduur met omikron korter is, kun je meer mensen opvangen, maar blijven de bedden bezet."
2 uur geleden
Kuipers: "Het verschil tussen tijdstippen zal ongetwijfeld klein zijn. Het OMT adviseert sluiting om 17.00 uur, eventueel oprekken naar 20.00 uur. Wat wij doen, is oprekken naar 22.00 uur. De voorspelling wat het verschil is, is moeilijk. Het zal waarschijnlijk niet veel verschil maken, maar we kiezen voor een uniforme aanpak."
2 uur geleden
Kuipers: "Mensen die besmet raken en niet in het ziekenhuis terechtkomen, moeten nog altijd wel in quarantaine. Die aantallen zijn groot, en worden nog groter als je contacten meerekent. Door de quarantaineregels te versoepelen bij mensen die een booster hebben gehad of al een besmetting hebben doorgemaakt, kun je dat weer verkleinen. We blijven kijken naar die regels, zoals voor in het onderwijs."
2 uur geleden
Kuipers: "Ook in Denemarken zijn er nog maatregelen. Ook daar is het nog geen griepje en komen nog steeds mensen in het ziekenhuis terecht."
2 uur geleden
Rutte: "Op dit moment hebben bijvoorbeeld Duitsland en Frankrijk een zwaarder maatregelenpakket, als gevolg van 2G of een grotere mondkapjesplicht. Het voelt zwaar in Nederland, omdat er veel sectoren geraakt worden. Maar in Nederland is het echt niet de strengste situatie. Mensen vinden het nog steeds vervelend, en dat begrijp ik heel goed."
2 uur geleden
Rutte: "Er is nog genoeg te te versoepelen, zoals discotheken, thuiswerken en bezoekregels. Dat wil je heel graag doen, maar dat kan op dit moment nog niet. Die zaken liggen altijd op tafel."
2 uur geleden
Rutte: "Wij leggen de dilemma's altijd voor aan Nederland en zullen onze keuzes uitleggen. Nederland wil ook niet dat alle bedden bezet zijn. Het is een beperkt risico, maar er is altijd een mogelijkheid dat je nieuwe verzwaringen moet doorvoeren. Dat zorgt bij iedereen voor een slecht humeur, ook bij mij. Maar ik denk dat Nederland het accepteert, als wij uitleggen waarom dat noodzakelijk is."
2 uur geleden
Net als bij eerdere persconferenties houden mensen vanavond een lawaaiprotest buiten het ministerie van Justitie en Veiligheid, waar de persconferentie plaatsvindt. Die demonstratie verloopt momenteel nog rustig. Er zijn tientallen agenten op de been om de orde te bewaren.
2 uur geleden
Kuipers: "Het OMT schetst dat in de huidige setting, met veel besmettingen, de kans heel groot is dat je iemand tegenkomt die het virus heeft. We kijken nu naar 65.000 besmettingen en houden er rekening mee dat het aantal nog groter wordt. Daarmee wordt de kans nog groter dat je een besmette persoon tegenkomt, en dus moet je meer dingen doen. Daarom combineren we de coronatoegangsbewijzen met de 1,5 meter, maar ook dan heb je geen volledige zekerheid."
2 uur geleden
Kuipers: "Bij de zestigplussers heeft bijna 90 procent een booster gehad. Die zijn daarmee optimaal beschermd tegen ziekte als ze besmet raken. In het ziekenhuis zien we dat gevaccineerden die er terechtkomen ondanks een booster, veel onderliggende aandoeningen hebben."
2 uur geleden
Kuipers wil graag door met coronatoegangsbewijs
1
Kuipers wil graag door met coronatoegangsbewijs
2 uur geleden
Kuipers: "Zorgcapaciteit uitbreiden is geen panacee, geen oplossing voor een pandemie. Als we het voor elkaar zouden krijgen om de zorgcapaciteit uit te breiden, koop je tijdens een virus alleen maar tijd. Dat wil niet zeggen dat je het niet moet doen. We hadden een zorgcapaciteit die vol zat."
2 uur geleden
Rutte legt uit waarom niet alles meteen wordt opengegooid
70
Rutte legt uit waarom niet alles meteen wordt opengegooid
2 uur geleden
Kuipers: "Het is nog te vroeg om te voorspellen wanneer het beheersbaar wordt. Dat hangt ook af van eventuele nieuwe varianten. Als er een komt die nog minder ziekmakend is, ga je richting het eindspel. Het virus gaat in ieder geval niet meer weg. Het kan ook zijn dat een nieuwe variant wel weer meer ziek maakt, of zich meer onttrekt aan de werking van vaccins."
2 uur geleden
Kuipers: "Het is belangrijk om zicht te houden op het virus, maar de grote aantallen besmettingen maken dat moeilijk. De GGD heeft enorm opgeschaald, veel respect voor wat ze doen. Toch lopen ze tegen grenzen aan waardoor er afspraken gemaakt zijn met commerciële testaanbieders, die gaan meehelpen. Daarmee krijgen we de komende dagen weer voldoende capaciteit."
2 uur geleden
Rutte: "De vaccinatiegraad voor mensen boven de zestig is heel hoog. Dat biedt bescherming. Het virus gaat nu vooral rond onder jongere leeftijdsgroepen. De booster speelt daarin een grote rol. Daarom hebben we gezegd dat dit nu kan. Als de cijfers toch de snel oplopen, moeten we over een paar weken misschien weer zeggen dat we beperkingen opleggen. Maar je moet iedere keer die weging maken."
2 uur geleden
Rutte: "De booster brengt veel mensen terug op een goed beschermingsniveau. De kans dat je met een booster niet in het ziekenhuis komt, is 98 procent. Het doel van het beleid blijft om ervoor te zorgen dat de zorg het aankan en de kwetsbare mensen te beschermen."
2 uur geleden
Kuipers: "Op dit moment is groepsimmuniteit een woord dat wij niet noemen. Dat komt ook door de varianten, die het een lastig concept maken."
2 uur geleden
Rutte: "Groepsimmuniteit is nog altijd geen doel. Die bouw je op, de beste route is het vaccin. De grote aantallen besmettingen kunnen we nu niet tegenhouden."
2 uur geleden
Rutte kondigt versoepelingen aan
188
Rutte kondigt versoepelingen aan
2 uur geleden
Kuipers: "Er is heel breed de gelegenheid om je te laten boosteren. Voor nu geldt een termijn van 270 dagen na je vaccinatie als je geen booster hebt. De GGD's zijn zeer actief bezig om iedereen een goede registratie te laten krijgen."
2 uur geleden
Kuipers: "Zolang de situatie is zoals die nu is, kunnen coronatoegangsbewijzen echt helpen. Voor de komende periode gaan we dat bekijken. We wachten op een situatie met een klein aantal besmettingen, maar daar zijn we nog lang niet. Het is absoluut geen griepje."
2 uur geleden
Rutte: "We moeten het in de zorg beheersbaar houden. We zijn er nog niet van af. Elke verdere verruiming, zelfs een uurtje later sluitingstijd, betekent meer risico. We kunnen dit nu doen en gaan zelfs een stap verder dan het OMT-advies. Daarom vraag ik alle sectoren die eindtijd van 22.00 uur aan te houden. Het Veiligheidsberaad heeft gevraagd om dezelfde eindtijd overal, om de handhaving makkelijker te maken."
2 uur geleden
Kuipers: "Het onderzoek van de TU Delft over coronatoegangsbewijzen is dat ze een dempend effect kunnen hebben. In een situatie zoals nu kan dat het verschil maken tussen een stijging en het gelijk blijven van het aantal besmettingen. Ik ben een voorstander van coronatoegangsbewijzen, omdat we op die manier zo veel mogelijk sectoren open kunnen houden."
2 uur geleden
Kuipers: "De impact van de boosters is echt heel erg groot. Mensen moeten goede toegang hebben tot informatie over vaccins. Daar doen we veel aan, zoals boosteren zonder afspraak en fijnmazig vaccineren. De keuze om je te laten vaccineren is individueel, maar die kan wel consequenties hebben. Daarom benadrukken we dat we het gezamenlijk doen. De sectoren vragen om verantwoordelijkheid, die moeten ze dan ook pakken. Ook in de handhaving van de maatregelen."
3 uur geleden
Kuipers: "De afgelopen periode is er gelukkig veel inhaalzorg verleend, en nog steeds. Het aantal ic-patiënten met iets anders dan covid is een teken daarvan. De druk zal toenemen, maar het is een afweging tussen hoelang maatregelen houdbaar zijn en de druk op de zorg."
3 uur geleden
Kuipers: 'Geboosterde mensen in ziekenhuizen sterk in minderheid'
61
Kuipers: 'Geboosterde mensen in ziekenhuizen sterk in minderheid'
3 uur geleden
Kuipers: "De vorige keer zeiden we al dat we rekening moesten houden met meer besmettingen. Met deze maatregelen kunnen de huidige hoge cijfers nog hoger worden. In het buitenland zie je landen die nog hogere cijfers hebben, zoals in België en Frankrijk. Als je kijkt naar het aantal ziekenhuisopnames daar, ligt dat soms vijf keer zo hoog als in Nederland. Als het aantal besmettingen een veelvoud is, komen nog steeds mensen in het ziekenhuis."
3 uur geleden
Rutte: "De burgemeesters vroegen om één eindtijd, vanwege de handhaving. Spreiding kan ook leiden tot langer rondhangen. Daarom zeggen we: het is niet perfect, maar om 22.00 uur is alles klaar."
3 uur geleden
Rutte: "Omikron leidt tot aanzienlijk minder ziekenhuisopnames, maar uitsluiten kunnen we het niet. Bij meer besmettingen zou ook dat cijfer weer oplopen. Het is niet zo dat het huidig pakket zonder risico is. Laten we ons aan de regels houden."
3 uur geleden
Rutte: "Dit pakket geldt voor zes weken, over drie weken is een nieuw weegmoment. We doen vandaag iets heel spannends. Over drie weken zijn de besmettingscijfers bijna zeker veel hoger. Het is aan ons allemaal om ervoor te zorgen dat we dan niet opnieuw op de rem moeten trappen. Ik wil mijn waardering uitspreken voor de cultuur, horeca en evenementen. Nederland heeft jullie gemist."
3 uur geleden
Rutte: "Tussen 5.00 uur en 22.00 uur kan bijna alles open vanaf morgen. Buiten en binnen geldt nog wel de 1,5 meter afstand. Op de gebruikelijke plekken geldt ook de mondkapjesplicht. Ook wordt er om een coronatoegangsbewijs gevraagd."
3 uur geleden
Rutte: "Ik doe een beroep op iedereen in Nederland, op alle sectoren. Laten we ervoor zorgen dat Nederland ook open kan blijven. Dat begint met naleving, dat doen we allemaal zelf."
3 uur geleden
Rutte: "We zetten een grote stap, terwijl de cijfers door het dak gaan. Dat voelt tegenstrijdig, maar het OMT zegt dat het verantwoord is om alle activiteiten weer mogelijk te maken tot 20.00 uur. We gaan zelfs iets verder, namelijk 22.00 uur. Daar kiezen we voor om zo min mogelijk uitzonderingen te hebben, maar ook omdat er zulke grote spanningen zijn dat we de grenzen van het mogelijke opzoeken. We nemen vandaag een risico."
3 uur geleden
Kuipers: "De basisregels werken nog steeds het best om besmettingen te komen. Ze zijn belangrijker dan ooit tevoren. We zijn allemaal verantwoordelijk om afstand te houden, handen te wassen, te ventileren en thuis te blijven bij klachten."
3 uur geleden
Kuipers: "De druk op de zorg zal ook hier weer stijgen. Bij de huisarts, thuiszorg, in het ziekenhuis, al die plekken. Er zijn wel lichtpuntjes. Mensen liggen met omikron korter in het ziekenhuis. Minder mensen hebben zorg nodig, dankzij vaccinaties. Als je gevaccineerd bent, ben je minder vatbaar voor het virus. In de ziekenhuizen is het beeld dat de mensen met een booster sterk in de minderheid zijn. Op de ic is dat nog meer het geval. Daarom blijft het belangrijk om je te laten vaccineren, en de booster te halen."
3 uur geleden
Kuipers: "Tien dagen geleden zetten we al een grote stap, ook al wisten we dat dat voor fors meer besmettingen zouden zorgen. En dat doen ze. Die besmettingen zijn op dit moment ons grootste probleem. Wie besmet is, blijft minimaal een week binnen. Met de huidige cijfers betekent dat continu bijna een half miljoen mensen thuis, en dat wordt de komende tijd alleen maar meer. De kans is dat er weliswaar meer open mag, maar door personeelstekort niet alles open zal zijn."