Het nieuwe wetsvoorstel voor de 2G-maatregel dat het demissionaire kabinet deze week naar de Tweede Kamer stuurde, is alweer "een stuk preciezer geformuleerd en beter onderbouwd" dan het wetsvoorstel waar het College voor de Rechten van de Mens vorige week kritisch over was. Dat zegt een woordvoerder van het College tegen NU.nl.

Wat is de 2G-regel en waar komt het vandaan?
123
Wat is de 2G-regel en waar komt het vandaan?

De 2G-maatregel in het kort:

  • Allereerst: het gaat hier om een wetsvoorstel. Of het daadwerkelijk kan worden ingevoerd, is nog afhankelijk van de Tweede Kamer. Het is nog onduidelijkheid of er een meerderheid vóór het voorstel zal zijn.
  • Als de 2G-maatregel wordt ingevoerd, houdt dat in dat alleen mensen die zijn gevaccineerd of zijn genezen op die plek naar binnen mogen. Een negatieve coronatest is dan niet meer voldoende.
  • Het kabinet wil de 2G-regel alleen invoeren als 3G-regel niet meer volstaat. Ook spelen de huidige situatie rondom het coronavirus en de omgeving waar mensen samenkomen een rol.

Het College voor de Rechten van de Mens vond de noodzaak van de 2G-maatregel onvoldoende onderbouwd in het eerdere voorstel. Daardoor, stelde het College, was de maatregel "buitenproportioneel" en kon deze mensenrechten schenden.

Zo had het kabinet niet goed duidelijk gemaakt waarom de ingrijpende maatregel per se nodig is. De 2G-maatregel perkt namelijk de grondrechten van groepen mensen in. Het gaat bijvoorbeeld om het recht op bewegingsvrijheid en het recht op gelijke behandeling.

De regering mag deze mensenrechten wel schenden, bijvoorbeeld in het belang van de volksgezondheid of de rechten van andere mensen, maar moet heel duidelijk maken waarom dat precies moet. In het nieuwe wetsvoorstel heeft het kabinet duidelijker gemaakt waarom een inperking van elk recht nodig is, zegt de woordvoerder van het College.

Wat is het College voor de Rechten van de Mens?

  • Het College zegt de mensenrechten in Nederland te "belichten, beschermen en bevorderen".
  • De onafhankelijke organisatie geeft onder meer advies en voorlichting en doet onderzoek naar de mensenrechten in Nederland.

Nog onduidelijkheid over uitzonderingen

In het eerdere wetsvoorstel was volgens het College ook niet goed toegelicht waar en hoelang de 2G-maatregel zou moeten gelden. Dat heeft het kabinet nu beter aangegeven. Zo zou de 2G-maatregel kunnen worden ingezet op zogenoemde 'hoogrisicoplekken' in horeca, evenementen en cultuur. Welke plekken precies onder hoog risico vallen, is echter nog niet duidelijk. Dat hangt ook af van de coronasituatie op dat moment.

Als de maatregel wordt ingevoerd, maakt de wet ook niet duidelijk hoelang deze precies gaat gelden. Maar het is geen probleem dat er geen precieze duur is aangegeven, omdat de wet onder de Wet publieke gezondheid zou vallen. Daardoor kan het parlement meebeslissen over hoelang de maatregel nodig is, waarmee wordt gegarandeerd dat de wet tijdelijk is, legt de woordvoerder uit.

De uitzondering voor mensen die zich vanwege medische redenen niet kunnen laten vaccineren is nu ook toegevoegd. Maar hoe die uitzondering er precies uit gaat zien, moet nog worden uitgewerkt. Het College voor de Rechten van de Mens heeft daar begrip voor, maar wil wel dat er snel duidelijkheid over komt, omdat het kabinet de wet ook snel wil invoeren.