Het dragen van mondkapjes is de effectiefste maatregel om coronabesmettingen te voorkomen. Dat concludeert een internationale groep wetenschappers in een donderdag gepubliceerd onderzoek.

Het onderzoek werd gepubliceerd in het gezaghebbende Britse geneeskundeblad The BMJ. Onder anderen wetenschappers van de Monesha University in Australië en de University of Edinburgh werkten eraan mee. Het is de eerste keer dat wetenschappers zo stellig zijn over de toegevoegde waarde van verschillende maatregelen.

Op de studie is nog wel het nodige aan te merken, vinden andere wetenschappers. Volgens enkele peerreviews op The BMJ zou er te veel worden gesteund op andere onderzoeken die niet goed werden uitgevoerd en zouden de getrokken conclusies te voorbarig zijn.

De onderzoekers keken naar de effectiviteit van zogenoemde niet-farmaceutische maatregelen. Dat zijn maatregelen die door burgers in een maatschappij moeten worden opgevolgd in de strijd tegen het virus, zoals mondkapjes dragen, afstand houden en regelmatig de handen wassen.

Het dragen van een mondkapje kan volgens het onderzoek het aantal besmettingen met 53 procent doen afnemen. Ook regelmatig handen wassen zou bijdragen aan een halvering van het aantal besmettingen, al waren daar minder gegevens over beschikbaar. Afstand houden zou een kwart minder besmettingen tot gevolg hebben.

Sinds de aanscherping van de coronamaatregelen begin november is het in Nederland weer verplicht om in publiek toegankelijke binnenruimten (zoals winkels) een mondkapje te dragen. Ook in het openbaar vervoer zijn mondmaskers vereist, net als bij het bezoeken bijvoorbeeld de kapper en andere mensen met een contactberoep.

De belangrijkste nieuwe coronamaatregelen op een rij.

De belangrijkste nieuwe coronamaatregelen op een rij.
De belangrijkste nieuwe coronamaatregelen op een rij.

Meer onderzoek nodig naar effectiviteit andere maatregelen

Volgens de wetenschappers zijn vaccinaties de beste manier om het virus tegen te gaan. Om iets te kunnen zeggen over de lange termijn is echter nog meer onderzoek nodig, omdat de vaccinatiegraad nog niet in alle landen afdoende is. Ook is niet bekend hoe vaccinaties werken tegen mogelijke toekomstige varianten.

Naar de effectiviteit van bijvoorbeeld lockdowns, thuiswerken en het sluiten van grenzen, winkels en scholen moet volgens de onderzoekers eveneens meer onderzoek gedaan worden.