Op ons reactieplatform NUjij konden onze lezers hun vragen stellen over de zogenoemde boosterprik. Dit zijn de antwoorden die we op dit moment hebben.

Wat is een boosterprik precies?

  • Een boosterprik is een extra coronaprik, nog boven op de eerdere vaccinaties.
  • Eerst krijgen de mensen die het grootste risico op ernstige COVID-19 lopen een extra prik. Het demissionaire kabinet wil dat uiteindelijk iedereen een boosterprik kan halen.

Hoeveel zijn we extra beschermd door een boosterprik?

Er zijn geen precieze percentages bekend. Voor de bevolking in het algemeen beschermen de COVID-19-vaccins nog steeds erg goed tegen ernstige ziekte en ziekenhuisopname (94 procent tegen ziekenhuisopname en 97 procent tegen ic-opname). Bij ouderen lijkt dit percentage wat lager te liggen. Verwacht wordt dat een booster de oudsten en kwetsbaren extra bescherming biedt tegen ziekenhuisopname.

De Gezondheidsraad oordeelde dat er veel gezondheidswinst te behalen valt als zestigplussers binnenkort een extra coronaprik krijgen. Andere groepen kunnen volgens de raad nog wachten, omdat er geen medische reden zou zijn om hen al een boostershot te geven.

De raad geeft aan dat het versneld toedienen van de boosterprik op dit moment slechts een relatief beperkt effect zal hebben op het aantal besmettingen.

Wat is de volgorde waarin boosterprikken worden uitgedeeld?

Er wordt begonnen met de tachtigplussers, die vanaf eind deze week een uitnodiging krijgen. Vanaf 23 november wordt begonnen met het prikken van volwassenen in zorginstellingen. Eind december worden de grofweg vier miljoen zestigplussers uitgenodigd voor een prik.

Zijn eerdere prikken met AstraZeneca en Janssen van invloed op de volgorde voor de boosterprik?

Vorige week bleek uit een onderzoek onder bloeddonoren door Sanquin dat 61- tot en met 65-jarigen die met het AstraZeneca-vaccin zijn gevaccineerd een significante daling in antistoffen hebben. Het is echter vooralsnog niet het plan mensen met AstraZeneca voorrang te geven voor een boosterprik.

Wel is de Gezondheidsraad gevraagd om het demissionaire kabinet snel te adviseren over het al dan niet aanbieden van een boostervaccinatie aan alle mensen die gevaccineerd zijn met Janssen.

Volgens het RIVM maakt het voor de werking van de boosterprik niet uit welk vaccin iemand als eerste (en tweede) prik heeft gehad.

Wij zijn gevaccineerd met Janssen. Hoe kan een ander vaccin een booster zijn voor dit vaccin? Hoe risicovol is een cocktail van vaccins?

Uit eerder onderzoek bleek dat de combinatie van AstraZeneca en BioNTech/Pfizer even goed beschermt tegen ernstige ziekte als twee vaccinaties met AstraZeneca. Naar het combineren van andere vaccins wordt nog onderzoek gedaan, maar het mixen van vaccins is dus op zich geen belemmering.

De Jonge over boosterprik: 'Iedereen komt in aanmerking'
43
De Jonge over boosterprik: 'Iedereen komt in aanmerking'

Ik krijg vandaag de griepprik en omdat ik in de zorg werk straks ook een boosterprik tegen COVID-19. Kan dit wel zo kort achter elkaar?

Tussen het toedienen van de boosterprik en het griepvaccin moet twee weken zitten. Het is mogelijk dit zo in te plannen bij het maken van een afspraak.

Na mijn twee AstraZeneca vaccinaties heb ik een corona-infectie doorgemaakt. Moet ik de booster dan nog hebben?

Ook als je corona hebt gehad, krijg je een uitnodiging voor een boosterprik.

Mag ik als zestigplusser zelf bepalen welk vaccin ik krijg?

Nee, het is niet mogelijk zelf te kiezen welk vaccin je krijgt. Welk vaccin wordt toegediend, is afhankelijk van de beschikbaarheid op de priklocaties.

Iedereen die in aanmerking komt voor een boosterprik krijgt een zogeheten mRNA-vaccin aangeboden. Dat betekent dat Pfizer of Moderna in je arm wordt gezet, ongeacht het vaccin waar je eerder mee bent geprikt.

Bestaat het risico dat onze QR-code kan komen te vervallen voordat we een boosterprik hebben gehad?

Vooralsnog is het idee dat het coronabewijs ook zonder boosterprik geldig blijft voor zowel activiteiten in Nederland als reizen binnen de Europese Unie.

Het kan natuurlijk wel zijn dat dit beleid verandert of dat landen ervan afwijken. Neem bijvoorbeeld Oostenrijk: daar is vanaf 3 januari voor mensen met het Janssen-vaccin een boosterprik vereist. Het is dus aan te raden het beleid van andere landen te controleren op wijsopreis.nl.

Is de samenstelling van de boosterprik hetzelfde als van de derde prik?

Ja, dezelfde mRNA-vaccins worden gebruikt. De zogeheten boosterprik wordt echter niet gezien als hetzelfde als een derde vaccindosis. De derde prik is bedoeld voor een specifieke groep mensen met een ernstige afweerstoornis. De boosterprik daarentegen is bedoeld voor mensen die normaliter na één of twee prikken wél voldoende bescherming opbouwen, maar bij wie de bescherming na verloop van tijd is afgenomen.

Mensen die een booster krijgen met Pfizer/BioNTech worden gevaccineerd met dezelfde dosis als de eerste en tweede prik. Moderna geeft een halve dosis als booster.

Is de kans op bijwerkingen bij een boosterprik groter, kleiner of hetzelfde als bij de eerste twee vaccinaties?

Dat is nog niet met zekerheid te zeggen, omdat er volgens bijwerkingencentrum Lareb nog niet genoeg boosterprikken zijn gezet om conclusies te trekken.

Uit gegevens van landen waar al wel meer boosterprikken zijn gezet, zoals de Verenigde Staten en Israël, blijkt voorlopig niet dat de kans op bijwerkingen groter is. Een boosterprik kan net als eerdere prikken voor bijwerkingen zorgen, maar die zijn vaak mild en van korte duur.

Is een coronavaccin wel veilig als het zo snel is gemaakt?
198
Is een coronavaccin wel veilig als het zo snel is gemaakt?

Zijn de boosterprikken vaccins die anders naar derdewereldlanden hadden kunnen gaan of worden niet gebruikte vaccins gewoon vernietigd?

Nederland doet mee aan het COVAX-programma, waarmee vaccins over de wereld worden verspreid. Daar zitten ook vaccins bij die in Nederland niet meer worden gebruikt. De eigen bevolking moet echter ook beschermd worden, vindt het kabinet. Daarom wordt er ook al begonnen met de boosterprik.

Wordt er gewerkt aan een specifieke boosterprik voor de deltavariant? Waarom komen er geen nieuwe vaccins/updates uit die meer zouden bijdragen?

Er is al gebleken dat de vaccins ook bij de besmettelijkere deltavariant effectief zijn in het voorkomen van ernstige symptomen die leiden tot ziekenhuisopnames.

Vaccins zorgen ervoor dat je immuunsysteem beter werkt als je lichaam in contact komt met een onbekend virus. De boosterprik wordt dan ook wel omschreven als een 'oppepper' voor je immuunsysteem.

Halen we straks elk jaar een boosterprik?
132
Halen we straks elk jaar een boosterprik?