Ruim de helft van de studenten in Nederland had psychische of emotionele uitputtingsklachten en een kwart ervaarde levensmoeheid ten tijde van de derde coronagolf in het voorjaar van 2021. Ook voelden veel studenten zich eenzaam tijdens deze periode in de coronacrisis.

Dat blijkt donderdag uit de eerste landelijke Monitor Mentale gezondheid en Middelengebruik Studenten. Het onderzoek is uitgevoerd door het RIVM, het Trimbos-instituut en GGD GHOR Nederland in opdracht van de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Volgens de onderzoekers bestond voor de pandemie al bezorgdheid over de mentale gezondheid van studenten, maar heeft de coronacrisis die bestaande zorg vergroot. Tijdens de derde golf volgden studenten online les, waren horeca en sportscholen gesloten en gold er een avondklok.

Een kwart (26 procent) van de studenten liet in die periode weten "af en toe of vaker" de wens te hebben gehad om dood te zijn, of te gaan slapen en nooit meer wakker te worden (levensmoeheid). Volgens de onderzoekers heeft de coronacrisis bijgedragen aan deze hoge percentages, al zeggen zij de mate waarin niet precies vast te kunnen stellen.

Opvallend is dat bijna alle studenten (97 procent) stress ervaren tijdens hun studie. Ongeveer de helft van de studenten ervaart veel stress. De belangrijkste stressbron is de studie zelf, maar voor 53 procent van de studenten is ook de coronacrisis een belangrijke oorzaak van stress.

Meeste eenzame studenten wijzen op corona als oorzaak

Uit de enquête blijkt ook dat ruim drie kwart van de studenten zich eenzaam voelt. 80 procent van hen laat weten dat de coronaperikelen een belangrijke oorzaak van de eenzaamheid zijn.

Verder zeggen de meeste studenten (62 procent) geen studievertraging te hebben opgelopen door de coronacrisis, maar van de studenten die wel vertraging hebben opgelopen zegt ongeveer de helft (46 procent) dat dit met de coronacrisis te maken heeft. Corona lijkt maar een beperkte mate invloed te hebben gehad op de financiële situatie van studenten.

Het demissionaire kabinet laat in een reactie op de monitor weten dat de coronamaatregelen een groot effect hebben gehad op de mentale gezondheid van studenten. Om met een passende aanpak voor de problemen te komen, gaat het kabinet met studenten, onderwijsinstellingen en studentenverenigingen in gesprek. Verder werkt het kabinet aan een Nationaal Preventieakkoord Mentale Gezondheid.

Voor het onderzoek vulden ruim 28.000 studenten van zeven hbo-instellingen en acht universiteiten een vragenlijst in. Het onderzoek zal de komende jaren elke twee jaar worden herhaald onder studenten.

Denk jij aan zelfdoding? Je bent niet alleen. Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via www.113.nl of bel 113 (lokaal tarief) of 0800-0113 (gratis).