Binnenkort worden in ons land de eerste boosterprikken gezet, kondigde demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) dinsdag aan. Maar wat zijn die boosterprikken nou eigenlijk, en wat is het nut ervan?

Wat is een boosterprik?

Een boosterprik is een extra vaccinatie tegen COVID-19. Bijna 84 procent van de volwassen Nederlanders heeft al twee prikken (of één in het geval van Janssen) gehaald en is volledig gevaccineerd. De boosterprik komt boven op die eerdere vaccinaties en versterkt de werking daarvan.

De extra prik wordt gezet met het vaccin van Pfizer/BioNTech of Moderna. Ook mensen die eerdere een vaccinatie met AstraZeneca of Janssen hebben gekregen, krijgen straks een prik met Pfizer of Moderna.

Waarom is het nodig?

Nu de coronacijfers weer oplopen, is het belangrijk dat de mensen die het meest risico lopen, goed beschermd blijven tegen het virus.

Uit onderzoeken komen aanwijzingen naar voren dat de bescherming van eerdere coronaprikken na enige tijd een beetje afneemt. Dat is vooral het geval bij de ouderen. Volgens de Gezondheidsraad neemt bij hen de bescherming die het vaccin biedt tegen zowel besmetting als de kans op een ziekenhuisopname sneller af dan bij jongeren.

De Jonge: 'Als trend niet wordt gekeerd, volgen nieuwe maatregelen'
120
De Jonge: 'Als trend niet wordt gekeerd, volgen nieuwe maatregelen'

Wie krijgt de boosterprik?

De boostervaccinatie wordt eerst toegediend aan de mensen die een groter risico lopen om ernstig ziek te worden van het coronavirus. De boosterprik is iets anders dan de extra dosis die mensen met immuunproblemen momenteel krijgen. Voor hen was de gebruikelijke hoeveelheid van twee vaccins namelijk niet voldoende, waardoor zij een derde prik krijgen. Daarvan zijn er inmiddels bijna 62.000 gezet.

Vanaf december wordt de boosterprik aangeboden aan de ouderen, bij wie de bescherming van het vaccin sneller afneemt dan bij jongeren. Daarmee kan pas in december worden gestart omdat er eerst nog veel moet worden geregeld, zoals het versturen van uitnodigingen.

Eerst mogen tachtigplussers die zelf naar de GGD-prikstraten kunnen komen een boostervaccinatie halen, waarna de andere zestigplussers volgen. Volgens het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gaat het om een groep van zo'n 4,1 miljoen mensen.

Nog diezelfde maand wordt ook gestart met het vaccineren van alle meerderjarige bewoners van zorginstellingen, grofweg 265.000 mensen. Ook zorgpersoneel zou in deze maand de mogelijkheid moeten krijgen om een extra prik te halen, maar het ministerie is nog in overleg over hoe het vaccineren van de ongeveer één miljoen zorgmedewerkers eruit moet gaan zien.

Vanaf januari volgend jaar kunnen ook de 25.000 tot 35.000 niet-mobiele ouderen thuis een boosterprik toegediend krijgen.

En de rest? Krijgt die straks ook een prik?

Dat zou volgens De Jonge mogelijk moeten zijn als de zestigplussers, inwoners van zorginstellingen en zorgmedewerkers een extra prik hebben gehaald.

Overigens gaat dat in tegen het advies van de Gezondheidsraad, die nog geen aanleiding ziet om ook de rest een boostervaccin aan te bieden. "Er zijn geen aanwijzingen dat de bescherming van COVID-19-vaccins tegen ernstige ziekte of ziekenhuisopname bij hen tekortschiet, ongeacht het gebruikte vaccin."

De Jonge zei daarom de keuze om een extra prik te halen bij de burger zelf neer te leggen. "Als je dat niet nodig vindt, even goede vrienden, maar als je dat zelf wel nodig vindt, dan willen we in ieder geval die gelegenheid bieden."

Waarom is er discussie over de boosterprik?

Andere landen waren Nederland al voor in het aanbieden van de boosterprik. Daar reageerde wereldgezondheidsorganisatie WHO in het begin kritisch op. Want de vaccinaties die dan in de armen van al gevaccineerde personen verdwijnen, kunnen niet worden gezet in de armen van mensen die nog niet zijn gevaccineerd. En op veel plekken in de wereld, bijvoorbeeld in Afrikaanse landen, zijn nog altijd erg weinig mensen gevaccineerd.

Vorige maand paste de WHO het advies om geen extra prikken toe te dienen aan en adviseerde het om mensen met een zwak immuunsysteem wel een boosterprik te geven. "De aanbeveling wordt gedaan omdat uit onderzoeken naar voren komt dat het aantal mensen dat ondanks inentingen het virus oploopt, het hoogst is bij deze groep", aldus WHO-directeur Kate O'Brien.