Als het aan de Gezondheidsraad ligt krijgen mensen vanaf zestig jaar een extra prik tegen corona. Het inenten moet beginnen bij de oudste mensen van deze groep.

Er zijn volgens de raad "aanwijzingen" dat bij oudere gevaccineerden de bescherming van de reeds toegediende prikken afneemt.

Ook mensen van achttien jaar en ouder die in een zorginstelling wonen (verpleeghuizen, woonzorgcentra en instellingen voor personen met een verstandelijke beperking) komen in de visie van de raad in aanmerking voor zo'n zogeheten boostervaccin. In deze instellingen neemt het aantal infecties toe. Er wonen veelal senioren en er bestaan meer kansen op het doorgeven van een besmetting en op een ernstig ziekteverloop.

De raad heeft wel vastgesteld dat de al gegeven vaccins "de algemene bevolking nog goed beschermen tegen ernstige ziekte". Maar mensen vanaf ongeveer zestig jaar bereiken na de eerste prikken toch een iets minder hoge bescherming dan jongere leeftijdsgroepen, zegt de raad in een advies aan de gezondheidsminister.

Tevens hebben zij een grotere kans dat de ziekte ernstig uitpakt. "Inmiddels zijn er ook aanwijzingen dat de bescherming tegen ernstige ziekte en ziekenhuisopname bij hen iets sneller afneemt dan bij jongere leeftijdsgroepen", zegt de raad.

Is de deltavariant de definitieve coronavariant?
158
Is de deltavariant de definitieve coronavariant?

Aantal infecties in samenleving stijgt snel

Daar komt dan nog bij dat de infecties in de samenleving toenemen, verklaart de raad mede het advies. De Gezondheidsraad ziet "op basis van recente studies" geen aanleiding om andere groepen een boostervaccin aan te bieden. "Er zijn geen aanwijzingen dat de bescherming van COVID-19-vaccins tegen ernstige ziekte of ziekenhuisopname bij hen tekortschiet, ongeacht het gebruikte vaccin."

Uitzondering zijn mensen met een gemankeerd immuunsysteem, maar die krijgen nu al een derde prik aangeboden.

Voor de boosterprik worden door de raad Pfizer/BioNTech en Moderna aanbevolen, ongeacht het vaccin dat eerder is gebruikt. De nieuwe prikken moeten minstens zes maanden na de laatste dosis van de eerste vaccinaties gezet worden.