Hogescholen en universiteiten hebben grote bezwaren tegen het invoeren van de coronapas in het hoger onderwijs.

"Er is een aantal grote praktische en ethische bezwaren waardoor wij hier echt niet voor zijn", zegt een woordvoerder van de Vereniging Hogescholen. Universiteitenkoepel VSNU noemt de coronapas "praktisch enorm lastig en misschien wel onuitvoerbaar".

Volgens de Vereniging Hogescholen gaat de maatregel ontzettend veel mankracht vergen en invloed hebben op roostering. "Als je bij een hogeschool in een kwartier vierduizend studenten wil binnenlaten, dan heb je 64 mensen nodig om ze te controleren", aldus de woordvoerder.

"Daarnaast zijn er studenten die geen vaccinatiebewijs of testbewijs willen of kunnen laten zien. In de wet staat dat we dan een volwaardig alternatief zouden moeten bieden, maar dat kunnen we niet als we ook nog fysiek college moeten geven."

'Universiteit is geen festival'

"Een universiteit is geen festivalterrein met poortjes waar je op één plek binnenkomt", laat de VSNU weten. "De hele dag zijn er colleges, studenten komen af en aan, je hebt een doorstroom van mensen die naar colleges gaan en weggaan. Campussen en gebouwen zijn daar totaal niet op ingericht."

Het gebruik van de CoronaCheck-app zou bovendien betekenen dat sommige studenten weer vanuit huis colleges moeten volgen. Voor hen moet er dan een apart programma komen met aparte leervoorzieningen. "Voor de werkdruk van medewerkers is het ondoenlijk om het weer op zo'n manier op te pakken."

Het demissionaire kabinet overweegt de invoering van de QR-code in het hoger onderwijs en op mbo's. Daarvoor zou een wetswijziging nodig zijn. Ook bij musea, sportscholen en zwembaden is de verwachting dat straks een coronapas nodig is.

'Pleister op pleister zonder wond schoon te maken'

De mogelijke verplichting om ook in musea een mondkapje te dragen en bij binnenkomst een QR-code te tonen "heeft iets van een pleister op een pleister plakken zonder de wond goed schoon te maken", zegt directeur Benno Tempel van het Kunstmuseum in Den Haag. Hij ziet zelf dat de verplichting om op codes te controleren op verscheidene plekken niet gehandhaafd wordt, zoals bij verschillende horecagelegenheden.

De eventuele verplichting zal door het Groninger Museum zonder meer worden opgevolgd. "We moeten samen de schouders eronder zetten om dit virus eronder te krijgen", aldus een woordvoerder. Zij voorziet geen al te grote problemen, vooral omdat mensen al codes moeten laten zien bij restaurants, de bioscoop en het theater.

'QR-code doodsteek voor zwembaden'

Volgens de Nederlandse Stichting Water- & Zwemveiligheid (NSWZ) en zweminstituut ENVOZ zou het invoeren van een QR-code de "doodsteek" voor menig zwembad en zwemschool kunnen zijn.

De zwembranche vreest dat ouders er bij zo'n beperkende maatregel sneller voor zullen kiezen om de zwemlessen van hun kinderen uit te stellen of er tijdelijk mee stoppen. Dat vinden de zwemorganisaties ook geen goede ontwikkeling voor de zwemveiligheid.