Steeds meer mensen lopen het coronavirus op in de horeca of op de werkvloer, blijkt dinsdag uit de wekelijkse cijfers van het RIVM.

Begin september was 5,3 procent van de geïnfecteerden op het werk besmet geraakt. Dat steeg tot 6,6 procent eind september, 8,6 procent begin oktober en 9 procent afgelopen week.

Half september kon 1,6 procent van de besmettingen worden herleid naar de horeca, half oktober was dit gestegen naar 3,3 procent en vorige week was het de bron voor 4,3 procent van de positief geteste mensen.

Van lang niet alle mensen die positief testen op het coronavirus is de besmettingsbron bekend. Zo zijn er mensen die niet weten waar en hoe ze het virus hebben opgelopen. Bij ongeveer vier op de tien mensen die afgelopen week positief testten, is de bron van besmetting wel vastgesteld.

Van de nieuwe gevallen van wie de bron bekend is, is meer dan de helft thuis besmet geraakt, door toedoen van een huisgenoot of gezinslid. Dat is en blijft de belangrijkste "setting van besmetting". Bij elkaar op bezoek gaan leidde tot bijna 16 procent van de gevallen. Dat is hoger dan in voorgaande weken.

Ook in verpleeghuizen nemen de besmettingen toe. Een maand geleden was 1,9 procent besmet geraakt op zo'n locatie en inmiddels is dat gestegen naar 3,9 procent.

Aantal positieve tests per dag

© NU.nl/LocalFocus