Zorgprofessionals vinden opschalen naar meer dan 1.350 bedden op de intensive cares (ic's) niet haalbaar. Bovendien is voor dat plan geen draagvlak, bevestigt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) maandag na berichtgeving van de Volkskrant.

"Uiteindelijk gaat het erom dat we met elkaar zorg kunnen blijven leveren. Als opschaling tot meer ziekteverzuim en uitval leidt, zijn we nog verder van huis", aldus een woordvoerder van de NZa.

De toezichthouder in de zorg heeft met vertegenwoordigers van artsen, verpleegkundigen en verzorgenden gesproken over het verzoek van het demissionair kabinet om vanaf uiterlijk eind december tot april op te kunnen schalen naar meer dan het huidige maximum van 1.350 ic-bedden. De opschaling is nodig om COVID-19-patiënten op te vangen.

Het kabinet noemt het van belang dat daarvoor draagvlak is van onder andere partijen als de NZa en individuele ziekenhuizen. Dat draagvlak wordt bij de NZa dus niet gevonden, omdat "gezien het personeel dat er is, niet verdergegaan kan worden dan 1.350 bedden", aldus de woordvoerder.

Eerder gaven de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC) en beroepsvereniging V&VN IC al aan dat niet aan de wens kan worden voldaan. Op dit moment beschikken de ic's over 950 bedden. Daarop liggen momenteel 199 ernstig zieke coronapatiënten, maar dat aantal stijgt snel.

Aantal coronapatiënten in het ziekenhuis (ic en non-ic)

Waarom volledig gevaccineerden toch in het ziekenhuis kunnen belanden
93
Waarom volledig gevaccineerden toch in het ziekenhuis kunnen belanden