Het demissionaire kabinet beraadt zich op aanvullende maatregelen om de oplaaiende uitbraak van COVID-19 een halt toe te roepen. Het Outbreak Management Team (OMT) is gevraagd eerder met een advies te komen, zei demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) maandag na overleg met de meest betrokken bewindspersonen.

Een besluit valt volgende week dinsdag (2 november), dan is er ook weer een coronapersconferentie. Eerder stond de persconferentie nog gepland voor 5 november. Het OMT komt donderdag bijeen voor het opstellen van het advies.

Het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen neemt de laatste tijd sneller toe dan verwacht. De Jonge liet eerder op maandag al weten dat de politiek bereid moet zijn "maatregelen te nemen die de zorg ontlasten".

Het is nog niet bekend welke aanvullende maatregelen het kabinet eventueel zou willen treffen.

Ziekenhuisopnames stijgen harder en eerder dan kabinet had verwacht

De Jonge wees erop dat de ziekenhuisopnames harder en eerder stijgen dan verwacht. Daarmee komt volgens hem "het volgende risiconiveau in beeld en dat betekent ook dat het kabinet zich zal moeten beraden op aanvullende maatregelen".

Het kabinet zal aan het OMT vragen de situatie van nu goed te analyseren en te adviseren tot welke maatregelen dit moet leiden. "We zien namelijk dat we al een hoge vaccinatiegraad hebben", aldus de minister. "87 procent van de volwassen mensen heeft zijn eerste prik al gehad, maar we zien ook 13 procent van de mensen die niet gevaccineerd is. Als je kijkt in de ziekenhuizen is die situatie precies andersom."

Volgens De Jonge heerst epidemie nu vooral onder niet-gevaccineerde mensen

De Jonge liet weten dat "de epidemie in toenemende mate een epidemie is geworden van niet-gevaccineerde mensen die ook elkaar onderling het meest besmetten". Deze personen zouden volgens hem "zelf het grootste risico lopen op besmetting, zelf het grootste risico zijn op een besmetting van anderen en zelf het grootste risico lopen op ziekenhuisopname". De minister vindt dat dit extra maatregelen rechtvaardigt. "Als je dat op je in laat werken, zul je je daartoe moeten verhouden", aldus De Jonge.

De komende tijd zal er veel overleg zijn met deskundigen, de zorg en collega's, beloofde De Jonge. "Ook vanuit de samenleving en de economie kijken we naar de maatregelen die je treft. Je wil niet onnodig maatregelen opleggen die beperkend zijn in economische zin." De minister sluit niet uit dat de wetgeving aangepast moet worden. Volgens demissionair minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) is het juridisch al mogelijk om regionaal maatregelen op te leggen.

Waarom volledig gevaccineerden toch in het ziekenhuis kunnen belanden
93
Waarom volledig gevaccineerden toch in het ziekenhuis kunnen belanden

Minister sluit geen maatregelen uit

De Jonge liet verder weten wat maatregelen betreft niets te willen uitsluiten. Volgens de minister is er onder gevaccineerden nog maar weinig draagvlak voor beperkende maatregelen.

"Ondertussen zien we dat als we geen maatregelen nemen, de zorg wordt overlopen. Dat uw operaties en de operaties van uw familieleden en andere mensen die gevaccineerd zijn mogelijkerwijs worden uitgesteld", aldus de minister.

Ook wees De Jonge erop dat het kabinet er nooit toe zal overgaan om te selecteren aan de poort van het ziekenhuis. Hij denkt dat de Kamer daar ook geen voorstander van is. "Dat is een brug die we in ieder geval niet overgaan."

De minister vertelde dat er de komende tijd veel overleg zal zijn over deze "echt ingewikkelde dilemma's", met deskundigen, met de zorg en met collega's. "Ook vanuit de samenleving en de economie kijken we naar de maatregelen die je treft. Je wil niet onnodig maatregelen opleggen die beperkend zijn in economische zin."

Ook Belgische regeringen komen eerder bijeen

Ook de Belgische autoriteiten buigen zich eerder dan gepland over nieuwe coronamaatregelen. De verantwoordelijke ministers van de zes Belgische regeringen zouden eigenlijk vrijdag bijeenkomen, maar dat wordt dinsdag.

Ze zouden overwegen het dragen van een mondkapje op meer plaatsen weer te verplichten. België heeft volgens de regering te maken met de vierde besmettingsgolf.