Het demissionaire kabinet moet actiever optreden tegen het coronavirus om te voorkomen dat de ziekenhuizen overbelast raken. Meerdere ziekenhuisbestuurders roepen de overheid er in Trouw toe op maatregelen te overwegen, nu het aantal opgenomen coronapatiënten toeneemt. Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), sluit in gesprek met het AD niet uit dat "lokale lockdowns" nodig kunnen zijn.

Het RIVM becijferde onlangs dat meer dan vier van de vijf ic-patiënten die tussen 1 september en 3 oktober werden opgenomen en van wie de vaccinatiestatus duidelijk is, ongevaccineerd zijn.

Wim van Harten, bestuurder van het ziekenhuis Rijnstate in Arnhem, acht het niet waarschijnlijk dat de vaccinatiegraad onder Nederlanders binnenkort boven de 90 procent komt. "Dan zul je andere maatregelen moeten doorvoeren, want in de zorg dreigt overbelasting."

Bestuursvoorzitter Nardo van der Meer van het Catharinaziekenhuis in Eindhoven stelt dat mensen die niet zijn gevaccineerd nu meer kans lopen corona op te lopen. "We moeten die kans juist minimaliseren. Aangezien we in Nederland vaccinaties niet gaan verplichten, zul je andere maatregelen moeten doorvoeren. Dat begint bij: versoepelingen niet uitbreiden en zelfs iets terugbrengen."

Kuipers benadrukt dat Nederland nog 1,8 miljoen ongevaccineerden telt en dat er gemakkelijk weer grote aantallen besmettingen en ziekenhuisopnames kunnen volgen. Hij wijst naar de situatie in het Verenigd Koninkrijk, waar vrijdag - ondanks de hoge vaccinatiegraad - ruim 50.000 positieve tests werden gemeld.

Volgens Kuipers moet de optie er zijn om kleine, lokale lockdowns af te kondigen als het aantal besmettingen en de vaccinatiegraad in een regio daarom vragen. Ook OMT-lid Menno de Jong noemt lokale maatregelen "een optie". De viroloog van het Amsterdam UMC waarschuwt er wel voor dat bijvoorbeeld Urkers in Amsterdam een biertje gaan drinken als de cafés in hun dorp worden gesloten. "Dat is natuurlijk niet de bedoeling."

Kabinet ziet nog geen reden om in te grijpen

Sinds de versoepelingen van eind september loopt het aantal besmettingen op en neemt ook de druk op de zorg toe. De ziekenhuizen verzorgen momenteel in totaal 698 patiënten met COVID-19. Het is voor het eerst sinds half augustus dat weer meer dan 500 coronapatiënten een ziekenhuisbed bezet houden, meldde Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Op 5 november geeft het kabinet een update over de coronamaatregelen. Haagse bronnen meldden eerder op vrijdag dat in het kabinet geen paniek is ontstaan door de toenemende coronacijfers. Het blijft waakzaam, maar ziet volgens de ingewijden geen reden om al eerder te besluiten over het al dan niet aanscherpen van de coronaregels.

Chantal Bleeker-Rovers van het Radboudumc pleit ervoor juist wel maatregelen te treffen. "Als je nu ingrijpt, kunnen de maatregelen kleiner zijn", zegt de internist-infectioloog. "De overheid moet mensen ervan bewust maken dat corona nog niet voorbij is en hameren op maatregelen zoals het houden van de 1,5 meter en thuiswerken. De urgentie van de boodschap is compleet verloren gegaan. Als je nu wacht, dan kom je op een punt dat je zwaardere maatregelen nodig hebt."