De herfst- en winterprognoses voor het verloop van het coronavirus zijn ongunstiger dan verwacht, rekende het Outbreak Management Team (OMT) voor. Het is nog erg onzeker wat ons de komende maanden precies gaat gebeuren, maar dit is wat we waarschijnlijk kunnen verwachten als het gaat om ziekenhuisopnames, besmettingen en de bescherming van vaccins.

Het OMT heeft het aantal geschatte nog te verwachten ziekenhuisopnames van coronapatiënten inmiddels naar boven bijgesteld. Op basis van berekeningen denkt het OMT nu dat er nog ruim 23.000 COVID-19-patiënten in het ziekenhuis gaan belanden, van wie circa 4.800 op een intensivecareafdeling.

Die prognose is gemaakt op basis van het aantal niet-gevaccineerde mensen en het aantal mensen dat alsnog ziek wordt na vaccinatie. Halverwege augustus hield OMT-voorzitter Jaap van Dissel nog rekening met 16.000 tot 22.000 nieuwe ziekenhuisopnames als alle 1,8 miljoen niet-gevaccineerden vroeg of laat besmet raken met het coronavirus.

Om ervoor te zorgen dat die 23.000 personen niet allemaal tegelijk in het ziekenhuis komen, adviseert het OMT het kabinet nog niet te versoepelen. De deskundigen willen daarmee vooral een toename van het aantal contacten die mensen met elkaar hebben voorkomen.

Maximaal ic-bezetting van 180 bedden

Als die contacten op het huidige niveau blijven en het kabinet ook in november niet gaat versoepelen, rekent het OMT een maximale ic-bezetting voor van circa 180 bedden met een uitloop naar maximaal 400 bedden. Deze piek wordt in januari verwacht.

Aan deze prognoses kleeft nog veel onzekerheid. Zo is er volgens het OMT ook een scenario denkbaar waarbij het aantal ziekenhuis- en ic-opnames fors oploopt. In het zwartste scenario - als het aantal contacten met 120 procent toeneemt - kan de maximale ic-bezetting uitkomen op zo'n 500 bedden met een uitschieter tot 800 bedden.

Toch blijven deze aantallen ruim achter op het aantal ziekenhuisopnames in januari van dit jaar. Halverwege die maand lagen er ruim 2.400 coronapatiënten in het ziekenhuis, van wie bijna 700 op de ic. Tijdens de coronapiek eind maart lagen zelfs meer dan 3.000 coronapatiënten in het ziekenhuis, van wie zo'n 1.000 op de ic.

Wel maken ziekenhuizen zich zorgen over de naderende griepgolf. Die zal misschien heviger zijn dan normaal, omdat er het afgelopen jaar vrijwel geen griepgevallen waren vanwege de coronamaatregelen. Hierdoor hebben mensen geen weerstand opgebouwd en is een grotere groep vatbaar voor de griep.

Aantal coronapatiënten in het ziekenhuis (ic en non-ic)

Besmettingen

Het RIVM registreerde de afgelopen week een stuk meer positieve coronatests dan de week ervoor. De toename gold voor alle leeftijdsgroepen, maar was vooral zichtbaar bij kinderen en mensen van 30 tot en met 49 jaar. In de Biblebelt, waar een stuk minder mensen een coronaprik namen, liep het aantal positieve tests sneller op dan gemiddeld.

Bijna alle coronabesmettingen in Nederland bestaan momenteel uit gevallen met de deltavariant. Volgens het OMT gaat er op dit moment geen andere variant rond in Europa die de deltavariant verdringt.

De deskundigen gaan er op basis van de recente toename van positieve tests van uit dat het aantal ziekenhuis- en ic-opnames de komende weken stijgt.

Huidige vaccinatiegraad

  • 83 procent van de volwassen bevolking in Nederland is volledig gevaccineerd. 87 procent heeft ten minste één prik gehad.
  • Van de 12- tot en met 17-jarigen is 53 procent volledig gevaccineerd en heeft 59 procent minimaal één prik gehad.

Bescherming van de vaccins

Uit cijfers van de GGD blijkt dat ongevaccineerde personen nog altijd beduidend vaker positief testen op het coronavirus dan gevaccineerde personen. In juli bleek al dat 84 procent van de positieve tests was afgenomen bij mensen die (nog) niet volledig gevaccineerd waren.

De bescherming tegen een ziekenhuisopname (95 procent) en tegen een ic-opname (98 procent) blijft onverminderd hoog. De hoge percentages komen overeen met wat Nederlandse ziekenhuizen op dit moment waarnemen, aldus het OMT. Momenteel maken ongevaccineerde mensen minimaal tien keer zoveel kans om met COVID-19 in het ziekenhuis te belanden dan gevaccineerde mensen.

Hoelang de vaccinaties precies beschermen, is nog niet duidelijk. Wel laten Nederlandse gegevens zien dat de vaccinaties na verloop van tijd minder effectief zijn tegen een coronabesmetting, met name tegen de deltavariant.

Als een gevaccineerd persoon alsnog COVID-19 krijgt, is er sprake van een doorbraakinfectie. Hoe groot de kans daarop is, is nog niet precies duidelijk. Hierover zijn nog onvoldoende data beschikbaar. Wel lopen hiernaar verschillende onderzoeken in de wereld.